Tek tanrılı dinlerin çıkışının İsrailoğulları dönemine ait olduğu, Asur, Hitit ve Sümer yazıtlarından kopyalandığı iddia ediliyor?

Tarih: 17.02.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tek tanrılı dinler İsrailoğullarıyla başlamamıştır ki, böyle bir iddiaya değer verilebilsin. Üç semavî dinin tevhit beşiği kabul edilen Hanif dini, çok önceden gelip tarihe mal olmuş Hz. İbrahim (as)’in dinidir.
Kaldı ki, üç semavî dinin ittifakla söylediği inanç esaslarını; ilk insan olan Hz. Âdem (as) aynı zamanda ilk peygamber olup, tevhit inancını yaşamış ve öğretmiştir.

İnsanlık tarihi, milattan önce ancak 3000 yılına kadar sağlam gidebilir. Daha öncesine ait tarihi bilgiler pek noksandır. Dolayısıyla, tevhit inancının başlangıcını spekülasyonlara açık tahmini bilgilere değil, başta Kur’an olarak semavî kitaplardan öğrenmek gerekir.

Semavî kitapların sayısı 104 olarak bilinmektedir. Bunlardan yüz tanesi kitap değil, sahifeler olarak adlandırılmıştır. Hz. Musa (as) “ilk tek tanrılı dinin kurucusu” değil, ilk büyük kitap verilen peygamberdir. Hz. Musa (as)’dan önce ve sonra gelen bütün peygamberler, Allah’ın birliğini ders vermişlerdir.

Şu da bir gerçektir ki, İslam öncesi devirde -fetret döneminde- Arapların önemli bir kesimi Hz. İbrahim (as)’den kalma tevhit inancını ders veren Hanif dinine veya bu dinden bazı kalıntılara bağlıydı. Önce Hz. Âdem (as) tarafından inşa edilen, daha sonra Hz. İbrahim (as) tarafından yeniden yapılan Kâbe'nin varlığı, tevhit inancının İsrailoğullarından çok önce tarihe kazındığını göstermektedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah isteseydi ilk gelen ilahi din tek din olabilirdi, ama neden üç farklı dinin oluşmasına izin vermiştir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun