Tarikat nedir ve doğru şeyhi nasıl bulacağız?

Tarih: 20.08.2006 - 14:10 | Güncelleme:

Soru Detayı
Bugün herkes hak bir şeyhin arkasından gittiğini söylüyor. Bugün hak şeyhi nasıl bulacağız ve bu şeyhi kim belirleyecek?..
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tasavvuf kaynaklarında (1) tasavvufî hayata girmek, bir mürşide bağlanmak isteyenler için gerçek bir şeyhte aranması gereken niteliklerin dökümü yapılır. Bunların başlıcaları şöyle özetlenebilir:

- Şeyh ilim, irfan ve eserleriyle temayüz etmiş olmalıdır.

- Veli olması yeterli değildir, aynı zamanda mürşid olmalıdır.

- Günlük hayatı müstakim olmalıdır.

- Belli bir tarikatın kuralları doğrultusunda tasavvufi eğitimini (seyrü süluk) tamamlamış olmalıdır.

- Müridlerini yetiştirmekteki yeteneği kabul edilmiş olmalıdır.

- Dini görevleri yerine getirmede ciddiyet sahibi olmalıdır.

- Tekelci olmamalı; kendi dışındaki şeyhleri kötülememeli, küçük görmemelidir.

- İnsanları eğitmek bir yetenek işidir. Öğretmek ve eğitmek herkesin yapabileceği bir iş değildir. Bu nedenle şeyh, Allah vergisi bir kabiliyete sahip olmalıdır.

1) bk. Tehânevî, Keşşâf; Hakîm et-Tirmizî, Hatmü’l-evliyâ; Kelâbâzî, et-Tasarruf; Ebû Nuaym, Hilye; Kuşeyrî, er-Risâle; Abdürrezzâk el-Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğü..

İlave bilgi için tıklayınız:

- Bir tarikata bağlanmak şart mıdır?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun