Sünnet olan cübbe hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 23.01.2013 - 02:31 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm)'in Tebük Gaz­vesi sırasında Şam (veya Rum) cübbesi giydiğine dair hadisler vardır (Buhari, "Salât", 7, "Libâs", 10; Müslim, "Taharet", 77, 79, 81).

 Kay­naklar, Hz. Peygamber (asm)'in günlük hayat­ta kullandıklarından başka, sadece sa­vaşa giderken giydiği üç özel cübbeye sahip olduğunu kaydeder. Savaşlardan birinde giydiği cübbesini şehid bir sahâbîyi kefenlemekte kullandığı da olmuş­tur(Nesâî, "Cenâ'iz", 61).

Çeşitli rivayetlerden anlaşıldığına gö­re Hz. Peygamber (asm)'in cübbeleri genellik­le keten, pamuklu ve yünlü kumaşlar­dandı. Bir defasında koyun yününden mamul bir cübbe giymiş, ancak terledi­ğinde kötü koku yaydığı için bir daha giymemek üzere çıkarmıştır. Yakaları, cepleri ve yenleri dîbâc (bir çeşit ince ipek­li kumaş, dîbâ) şeritlerle süslü cübbeler de giymiştir ki vefatından sonra bunlar­dan biri önce Hz. Âişe'nin, sonra da Hz. Esmâ'nın yanında muhafaza edilmiştir(Müslim, "Libâs", 10).

Hz. Peygamber (asm)'in, giyeceklerde en sevdiği rengin beyaz olması ve ashabı­na da beyazı tavsiye etmesine karşılık yeşil ve kırmızı gibi çe­şitli renklerde cübbeler giydiği de riva­yet edilmektedir (Belâzürî, Ensab, 1, 190; Diyârbekrî, Târîhu'l-hamis, II, 191)

Hz. Peygamber (asm)'in cübbeli olmaya özen gösterdiğine veya ashabına bu yön­de tavsiyede bulunduğuna dair kaynak­larda herhangi bir bilgiye rastlanmamak­la birlikte İslâm tarihi boyunca müslümanlar bütün vücudu örten kullanışlı bir dış giysi olması sebebiyle günlük ha­yatlarında ve özellikle namazlarda cüb­beye önem vermişlerdir.(DİA, Cübbe Md.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun