Sarığı arkaya değil de yan tarafa sarkıtmak bidat mıdır?

Tarih: 27.10.2013 - 14:17 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sarığı iki omuz ortasından ve sağ taraftan sarkıtmak sünnettir.

Peygamber Efendimiz (asm)'in Hz. Ali'ye giydirdigi "es-Sehâb = Bulut" adında bir sarığı vardı. Sarığın altından takke (kalensuve) giyerdi. Takkeyi sarıksız, sarığı da takkesiz giydiği olurdu. Sarık giydiği zaman ucunu iki omuzu arasından sarkıtırdı.

Nitekim Amr b. Hurays (ra) şunu nakleder:

"Allah Resûlünü minberde, başında siyah bir sarık varken gördüm. Sarığın iki ucunu iki omuzu arasına sarkıtmıştı." (Ebû Davûd, Libas 24; Beyhakî, es-Sünen, 3/246)

Câbir b. Abdillah (ra) da şöyle der:

"Allah Resulü Mekke'ye, başında siyah bir sarık varken girdi." (Müslim, Hac, 451, 452)

Câbir hadisinde, sarığın sarkan ucunun (zü'abe) zikredilmemesi, Allah ve Resulü'nün onu her zaman omuzları arasında sarkıtmadığını gösterir.

İbnu Ömer (ra) anlatıyor:

 "Resulullah (asm) başına sarık sardığı zaman, ucunu iki omuzu arasından sarkıtırdı." (Tirmizî, Libâs 12)

Bu rivayet, sarığın nasıl olacağı hususunda bir fikir vermektedir. Buna göre sarık sarılınca bir ucunun iki omuz arasında sarkıtılması mendup olmaktadır. Bununla ilgili birçok rivayet gelmiştir. Bazısında sarkacak kısmın dört parmak uzunluğunda olacağı tasrih edilir. Çok zayıf bir rivayette, Resulullah (asm)’ın taşraya vali tayin ederken, göndereceği kimselere sarık sardığı, sarığın ucunu kulağın hizasına inecek kadar sağ omzundan sarkıttığı ifade edilir.

“Resulullah (asm) bir valiyi ona sarık sarıp, ucunu sağ taraftan kulağa doğru sarkıtmadan tayin etmezdi.” (Heysemi, Mecma’u’z-Zevâid:5/120)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun