Şeytanı kudurtan ameller nelerdir?

Tarih: 23.02.2024 - 16:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şeytanı kudurtan ve ameller nelerdir, şeytanın en çok sevdiği kişiler kimlerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Şeytanı rahatsız eden, yapıldığı takdirde ise Allah Teala’yı razı eden ameller elbette oldukça fazladır. Bu nedenle, Allah’ın her isteğine uymak ve onun her yasağından sakınmak; rol model olan Allah Elçisi Hz. Muhammed (asm) Efendimizin hayatından alacağımız her örnek şeytanı sizin tabirinizle kudurtur denilebilir.

Bununla beraber şeytanı kudurtan amellerden bazılarını vermeye çalışalım:

1. İman Edip Her Türlü Şirkten Uzak Durmak

Şeytanı kudurtan veya sevindiren şeyler, Allah Teala’nın koyduğu emir ve yasakların yerine getirilip getirilmemesine bağlıdır. Bu emirlerin en önemlisi Allah’ın varlığına ve birliğine iman etmektir. Bu nedenle iman eden herkes şeytanı çıldırtmış ve kudurtmuş olur. Çünkü Allah Teala, Kuran-ı Kerîm’de “Bana kulluk edin ve hiçbir şeyi ortak koşmayın.”[1] diye kullarını uyarmış, şirkin en büyük zulüm olduğunu[2] ve kendisine ortak koşar hâlde ölenleri asla bağışlamayacağını açıkça ifade etmiştir.[3]

Şirk kelimesi, evvelemirde Hz. Peygamber (asm) zamanından hareketle putlara tapmak olduğu anlaşılsa da şirk koşmak, sadece taştan yapılmış heykeller önünde eğilmekten ve ibadet etmekten ibaret değildir. Müminlerde kişiyi dinden çıkaramayan ama müminin kalbine kir bırakan gizli şirkler olabilir. Örneğin kalplerde Allah rızası yerine dünyalık her ne eşya koyulduysa hepsi Allah’ın rızasına, her şeyin ve herkesin üstünde oluşuna set çeken ameliyeler olmuştur. Bu ameliyeler her insanda kadın, para, makam ve şöhret gibi farklı zaaflar olarak bulunmaktadır.

İşte her işimizi Allah için yapmak, her işimizi Allah için sevmek gibi inancımıza uygun bir hayat sürmek, şeytanı kudurtur.

2. Emirlere Uymak

Şeytanın hoşuna gitmeyen ve onu kızdıran fiillerin başında yüce şirkin açık veya gizli her türlüsünden uzak durmadan sonra İslam’ın şartlarını yerine getirmektir. Bu şartlar; kelime-i şehadet başta olmak üzere beş vakit namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak, hacca gitmek gibi dinimizin emirlerine uygun yaşamaktır.[4]

Âdemoğlu bunları her yap(a)mayışında öncelikle Rabbinin emrini çiğnemekte, ikinci olarak düşmanı şeytanı sevindirmektir.

3. Yasaklardan Sakınmak

Haksız yere cana kıymak, zina etmek, hırsızlık yapmak, iffetli kadınlara iftira atmak, faiz yemek gibi başta kesin ve keskin yasaklar olmak üzere fert ve toplum arasında hoş görülmeyen ve Allah’ın rızasına uymayan her kötü davranış ilahi şekliyle yasaktır. Bu davranışları yapmak Allah’a isyan etmek, Allah’a isyan eden ilk varlık olan şeytanı da mutluluğa gark etmektir.

Şu halde, her günahtan sakınmamız ve uzak durmamız şeytanı kdurtacaktır.

4. Zikir Etmek, Her Şeyiyle ve Her Şey ile Allah’ı Hatırlamak

Allah Teala, Rahman ve Rahim ism-i şerifiyle kulları üzerinde ihsan ettiği nimetlerin zikredilmesini emretmiş,[5] kendisini her hâl ve harekette zikredenleri ve yarattığı kainatta mizan içindeki nizamı tefekkür ve tezekkür eden kullarını hayırla ve güzellikle yâd etmiştir.[6]

Bunun aksine kendisini unutanları ve zikrinden gafil kalanları darda bırakmakla[7] ve şeytanı o kişiye musallat ederek doğru yolda olduğunu zannettiği halde dostu olmakla tehdit etmiştir.[8]

Demek ki, bir müminin her şeyiyle ve her şey ile Allah’ı hatırlaması şeytanı kudurtan özelliklerdir.

Şeytanın en çok sevdiği kişilerin şu özelliklere sahip olanlardır, doayısıyla bunlardan uzak duranlar da şeytanı çıldırtan kişiler olur:

Şeytanın en çok sevdiği kişilerden bazıları:

- Kibirli zenginler.
- İhanet eden, halkı aldatan tüccarlar.
- Zalim idareciler.
- Zina ve fuhuş yapanlar.
- Bol bol yalan yere yemin edenler.
- Kul hakkı yiyenler.
- Yetim malı yiyenler.
- İçki içip tövbe etmeyenler.
- Cimri olanlar. Misafirden rahatsız olanlar.
- İnsanları arkadan çekiştirenler. Koğuculuk yapanlar.
- İnsanların iffet, ırz ve namuslarını kirleten ve bunları ortaya saçıp insanları rezil edenler.
- Hırsızlık yapanlar. İnsanların mallarını çalanlar.
- Hanımının nikâhını sürekli ağzında gezdirip, en ufak bir tartışmada hanımını boşayanlar.
- Eşine şiddet uygulayanlar.
- Çocuklarının rızkını kumar ve başka yerde harcayanlar.
- Zekât, sadaka gibi emir ve iyiliklerden uzak olanlar.
- Namazı kılmayanlar; kılsa da hakkını vermeyenler.
- Çabuk öfkelenenler.
- Cinayet işleyenler. İnsanlara zulmedenler.
- Allah Teala’nın haram kıldığı işleri yapanlar.
- Allah Teala’nın helal kıldığı işleri haram sayanlar.
- Rüşvet alan, rüşvet veren ve aracı olanlar.
- Allah Teala’ya, kitaba, peygambere ve kutsala hakaret edenler.
- Karı ve koca arasını bozanlar.
- Yaşlı ve muhtaç kimselere zulmedenler.
- İffetli bir kadın hakkında çirkince konuşanlar.
- Allah Teala’nın gizlediği bir günahı ortaya çıkaranlar.
- İnsanları aldatanlar.
- Sözünden, vaadinden dönenler.
- Faiz ve her türlü haksız kazancı kendine helal görenler.
- Yalan haberi veya dedikoduyu yayanlar. Onlar şeytanın habercisi sayılmışlardır.

- Kendini en iyi, en ihlaslı, en onurlu, en şerefli sayıp diğer insanları alçak, düşkün, rezil ve aşağılanmış görenler. Böylece herkesi lekelemeye çalışanlar.

- Komşusuna eziyet eden, ortağını aldatan, yol arkadaşına zulmeden, borç alışverişini inkar eden ve dinin ahlakını önemsemeyenler.

- İnsanları aşağılayan. Din konusunda büyüklenip, kendi dışındaki insanları cehennemlik sayan.

- Kibir, riya, ikiyüzlülük, samimiyetsizlik, takvalı görünmek, ihlas görüntüsü vermek, içi ve dışı farklı olmak gibi kalbi hastalıklara kapılmış olanlar.

- Başkasına yapılan bir kötülük veya haksızlığa gülüp geçen, ama kendisine yapıldığında isyan eden, egoist, bencil, şımarık, azgın, şaşkın, benmerkezci, huysuz adamlar.

Şeytan bunları sever ve memnun olur, bunları terk edenlerden de rahatsız olur ve kudurur denilebilir.

Dipnotlar:

[1] bk. Nisâ, 4/36.
[2] bk. Lokmân, 31/13.
[3] bk. Nisâ, 4/116.
[4] bk. Buhârî, Hadis No: 8; Müslim, H. No: 16.
[5] bk. Bakara, 2/9.
[6] bk. Bakara, 2/23.
[7] bk. Tâhâ, 20/124.
[8] bk. Zuhrûf, 43/36-37.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun