Şeytan insanın içinden geçenleri bilir mi?

Tarih: 30.09.2014 - 07:56 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şeytanlar ve yanımızda bulunan alıcı melekler içimizden geçeni bilirler mi?
- Bilemeyeceği meselesi çünkü, geçtiğimiz günlerde hocanın biri sohbetlerinde bu konu ile ilgili Peygamber Efendimizle yaşadığı bir hadiseyi nakletti ve bunun Buhari’de, Müslim’de de bulunduğunu anlattı. Mesele özetle şöyle:
- Peygamber efendimiz (asm) Hz. Ömer ile birlikte bir medyumun yanına gidiyorlar. Peygamber Efendimiz (asm) içinden bir şey tutuyor ve onun ne olduğunu soruyor. Medyum bunu bilince Peygamber Efendimiz o kişiyi susturuyor ve Hz. Ömer'e hitaben "Burayı şeytanlar bastı." deyip ayrılıyorlar.
- Şimdi mesele şu, bu medyum çocuk bu bilgiye şeytan sayesinde mi ulaştı, ondan öte asıl soru Peygamber Efendimizin zihninden geçeni o şeytanlar nasıl bilebildi? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İlgili hadis rivayeti sahih olup “İbn Sayyad” hadisi olarak bilinmektedir.(bk. Müslim, Fiten, 95/2929)

“Her bir nefis ve onu düzenleyen, Ona hem kötülük hem de ondan sakınma yolu ilham eden hakkı için ki: Nefsini maddî ve manevî kirlerden arındıran, felaha erer. Onu günahlarla örten ise ziyana uğrar.”(Şems, 91/7-9)

mealindeki ayetlerde bütün insanların fıtratında ilham kaynağının bulunduğuna vurgu yapılmıştır. Bu ilham melekten gelse adına ilham, şeytandan gelse adına vesvese denir. Bu ikisi de insanın iç alemiyle ilgilidir.

- Aşağıda anlamı verilen hadis-i şerif bu ayetin bir nevi tefsiri hükmündedir:

Abdullah b. Mesud'dan yapılan rivayete göre, Hz. Peygamber (asm):

"İnsanoğlunda bir lümme-i şeytâniye bir de lümme-i melekiye vardır. Lümme-i şeytâniyeden hakkın yalanlanması ve kötülüklerin yapılması; lümme-i melekiyeden de hak ve hakikatin tasdik edilmesi ve güzel işlerin yapılması yolunda telkinler yapılır. Buna göre içinden hayır işlerine dair telkinler alan kimse, bunun Allah tarafından olduğunu bilsin ve O'na hamd etsin. Kötülük telkinine maruz kalan kimse de kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın." diye buyurmuş ve ardından da

"Şeytan size fakirliği telkin eder ve hayasızlığı emreder." (Bakara, 2/268) mealindeki âyeti okumuştur."(Tirmîzî, Tefsir, 3)

- Keza sahih bir rivayete göre, Peygamberimiz (asm) itikafta olduğu bir gecede hanımı Hz. Safiye onu ziyaret etmiş ve dışarı çıkıp eve giderken peygamberimiz de ona refakat etmişti. Dışarıda kendilerini gören iki kişi selam verip geçtiler. Fakat Hz. Peygamber (asm) onlara seslendi ve “Bu benim eşim Safiye’dir.” diye buyurdu. Onlar, “Senin hakkında da mı şüpheye düşeriz.” anlamında “Fesubhanellah!” dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Muhakkak ki şeytan insanoğlunun kanının dolaştığı yerde dolaşır. Ben onun içinize bir şey atmasından korktum.” (Buhari, İtikaf, 11)

- Bu hadisten ve yukarıdaki açıklamadan anlaşılıyor ki, şeytan ve şeytanın kabilesi olan cinler, insanın kanının dolaştığı yerlerde dolaşabilir ve o yolla bazı vesveseler ve telkinler yapabilir ve insanların iç alemindeki bazı duygu ve düşüncelerini, Allah'ın izin verdiği kadarıyla bilebilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Şeytanın içimizden geçen düşüncelerimizi bilmesi mümkün müdür?
İbn Sayyad isimli çocuk, Hz. peygamberin aklından geçeni bilmiş ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun