Şeytan insanın içinden geçenleri bilir mi?

Tarih: 30.09.2014 - 07:56 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şeytanlar ve yanımızda bulunan alıcı melekler içimizden geçeni bilirler mi?
- Bilemeyeceği meselesi çünkü, geçtiğimiz günlerde hocanın biri sohbetlerinde bu konu ile ilgili Peygamber Efendimizle yaşadığı bir hadiseyi nakletti ve bunun Buhari’de, Müslim’de de bulunduğunu anlattı. Mesele özetle şöyle:
- Peygamber efendimiz (asm) Hz. Ömer ile birlikte bir medyumun yanına gidiyorlar. Peygamber Efendimiz (asm) içinden bir şey tutuyor ve onun ne olduğunu soruyor. Medyum bunu bilince Peygamber Efendimiz o kişiyi susturuyor ve Hz. Ömer'e hitaben "Burayı şeytanlar bastı." deyip ayrılıyorlar.
- Şimdi mesele şu, bu medyum çocuk bu bilgiye şeytan sayesinde mi ulaştı, ondan öte asıl soru Peygamber Efendimizin zihninden geçeni o şeytanlar nasıl bilebildi? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Konuyla ilgili rivayetlerde göze çarpan en önemli noktalardan biri, İbn Sayyad olarak bilinen kişinin, daha oyun oynama çağında iken gaipten haber vermesi, hatta peygamberlik iddiasında bulunduğunun ileri sürülmesidir.

Abdullah b. Ömer’e isnad edilen bazı rivayetlerden anlaşıldığına göre bu tür söylentilerden haberdar olan Hz. Peygamber (asm), onun gaipten haber verme iddiasının asılsız olduğunu ortaya koymak amacıyla Duhan sûresinin 10. ayetini aklında tutarak kendisinden bunu bilmesini istemiş, İbn Sayyad, sadece ayette geçen “duhan” kelimesinin baş kısmını (duh) bilebilmiştir. (Müsned, 1/380; Müslim, Fiten, 86, 95)

Bunun üzerine Hz. Peygamber Efendimiz şeytanın kendilerine bir bütünden ancak bir parça ilka ettiği kahinlerin bundan ileri gidemeyeceklerini ve Allah’ın peygamberlerine vahyettiği gayb bilgisine ulaşamayacaklarını belirtmiştir. (Nevevî, Şerhu Müslim, 18/48-49)

“Her bir nefis ve onu düzenleyen, Ona hem kötülük hem de ondan sakınma yolu ilham eden hakkı için ki: Nefsini maddî ve manevî kirlerden arındıran, felaha erer. Onu günahlarla örten ise ziyana uğrar.” (Şems, 91/7-9)

mealindeki ayetlerde bütün insanların fıtratında ilham kaynağının bulunduğuna vurgu yapılmıştır. Bu ilham melekten gelse adına ilham, şeytandan gelse adına vesvese denir. Bu ikisi de insanın iç alemiyle ilgilidir.

- Aşağıda anlamı verilen hadis-i şerif bu ayetin bir nevi tefsiri hükmündedir:

Abdullah b. Mesud'dan yapılan rivayete göre, Hz. Peygamber (asm):

"İnsanoğlunda bir lümme-i şeytâniye bir de lümme-i melekiye vardır. Lümme-i şeytâniyeden hakkın yalanlanması ve kötülüklerin yapılması; lümme-i melekiyeden de hak ve hakikatin tasdik edilmesi ve güzel işlerin yapılması yolunda telkinler yapılır. Buna göre içinden hayır işlerine dair telkinler alan kimse, bunun Allah tarafından olduğunu bilsin ve O'na hamd etsin. Kötülük telkinine maruz kalan kimse de kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın." diye buyurmuş ve ardından da

"Şeytan size fakirliği telkin eder ve hayasızlığı emreder." (Bakara, 2/268) mealindeki âyeti okumuştur." (Tirmîzî, Tefsir, 3)

- Keza sahih bir rivayete göre, Peygamberimiz (asm) itikafta olduğu bir gecede hanımı Hz. Safiye onu ziyaret etmiş ve dışarı çıkıp eve giderken peygamberimiz de ona refakat etmişti. Dışarıda kendilerini gören iki kişi selam verip geçtiler. Fakat Hz. Peygamber (asm) onlara seslendi ve “Bu benim eşim Safiye’dir.” diye buyurdu. Onlar, “Senin hakkında da mı şüpheye düşeriz.” anlamında “Fesubhanellah!” dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Muhakkak ki şeytan insanoğlunun kanının dolaştığı yerde dolaşır. Ben onun içinize bir şey atmasından korktum.” (Buhari, İtikaf, 11)

- Bu hadisten ve yukarıdaki açıklamadan anlaşılıyor ki, şeytan ve şeytanın kabilesi olan cinler, insanın kanının dolaştığı yerlerde dolaşabilir ve o yolla bazı vesveseler ve telkinler yapabilir ve insanların iç alemindeki bazı duygu ve düşüncelerini, Allah'ın izin verdiği kadarıyla bilebilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

İbn Sayyad isimli çocuk, Hz. Peygamber'in aklından geçeni bilmiş ...

Deccal diye bahsedilen İbn Sayyad mı, yoksa meşhur deccal fitnesi ...

Şeytanın içimizden geçen düşüncelerimizi bilmesi mümkün müdür?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun