Şeriat hukukunu uygularken toleranslı davranabilir miyiz?

Tarih: 27.03.2019 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Bildiğim kadarıyla Ehl-i Sünnete göre hak sayılan dört mezhep vardır ve bu mezhepler de namaz kılmayana ölüm cezası da vardır.
- İslâm Hukukunda had cezaları, bir takım suçlar karşılığında bizzat Allah ve Allah Resûlü (asm) tarafından tesbit edilmiş cezalardır. 
- Ta’zîr cezaları ise, vahiy tarafından netlikle belirtilmeyen; hakimin takdirine ve alimlerin içtihadına bırakılmış olan cezalardır.
- Namaz kılmayanlarla ilgili, Allah ve Allah Resûlü’nün (asm) telaffuz buyurduğu her hangi bir had cezası söz konusu değildir. Buna göre sormak istediklerim:
1) Bir insan namaz kılmaz ise, ceza vermek yerine namaz kılmaya teşvik edebilir miyiz?
- Zina yapmışsa tövbe etmesini söyleyerek kişiyi doğruya çekebilir miyiz?
- Dinden dönerse yaptığının yanlış olduğunu anlatmaya çalışarak onu İslam'a yeniden getirmeye çalışabilir miyiz?
2) Bunun yanında namaz kılmamak, içki içmek, zina, hırsızlık gibi günahlardan hangilerinde had, hangilerinde ta'zir cezası uygulanır?
3) Hz. Muhammed (asm)'in “Müjdeleyiniz; nefret ettirmeyiniz! Kolaylaştırınız; zorlaştırmayınız!” (R. Sâlihîn, 635) sözünü esas alarak ta'zir cezaları ertelenebilir mi veya ceza vermeyerek öğüt ve tavsiye verilebilir mi?
4) Üçüncü sorum had cezaları için de geçerli olabilir mi, yoksa had cezaları Allah ve Resulü (asm) tarafından emredildiği için mümkün değil midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soru 1:
Bir insan namaz kılmaz ise, ceza vermek yerine namaz kılmaya teşvik edebilir miyiz? Zina yapmışsa tövbe etmesini söyleyerek kişiyi doğruya çekebilir miyiz? Dinden dönerse yaptığının yanlış olduğunu anlatmaya çalışarak onu İslam'a yeniden getirmeye çalışabilir miyiz?

Cevap 1:

Cezaya hükmetmek ve bunu uygulamak sıradan fertlerin yetkisi dahilinde değildir. Cezaya devletin hakimi hükmeder ve devletin ilgili birimi infaz eder. Fertlerin yapacağı şey zaten sizin soruda sıraladığınız vb. tedbirlerdir.

Soru 2:
Bunun yanında namaz kılmamak, içki içmek, zina, hırsızlık gibi günahlardan hangilerinde had, hangilerinde ta'zir cezası uygulanır? 

Cevap 2:

Soruda sayılan üç suçun cezası haddir (naslar cezayı belirlemiştir.)

Soru 3:
Hz. Muhammed (asm)'in “Müjdeleyiniz; nefret ettirmeyiniz! Kolaylaştırınız; zorlaştırmayınız!” (Buhari, İlim 11; Müslim, Cihad 6) sözünü esas alarak, ta'zir cezaları ertelenebilir mi veya ceza vermeyerek öğüt ve tavsiye verilebilir mi?

Cevap 3:

Tazir nev’inden olan cezayı koyan merci onu değiştirmeye de gerektiğinde suçun durumu müsait ise affetmeye de yetkilidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun