San’a el yazması Mushaf’ı farklı mı?

Tarih: 15.07.2022 - 20:09 | Güncelleme:

Soru Detayı

- San’a parşömeni dünyada toplanmış en önemli el yazmalarından biridir. Parşömen iki tarafı da Kuran’daki ayetlerin Hicazi yazımı ile yazılmış iki katmandan oluşur; üst katman günümüz modern Kuran ile neredeyse bire bir özdeş iken alt katman ise standart yazımdan çok farklılık içerir. Örnek olarak 2 numaralı sure 87. ayette standart Kuran yazımı wagaffayna min ba’dihi iken alt katmanda bu kısım wa gaffayna ala at harihi şeklindedir.
- Bu iddiaya ne dersiniz?
- Wikipedi’den okursanız sanırım daha iyi anlaşılır. Sana’a el yazması Wikipedi.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yayınlanmış San'a Mushaf’ına bakıldığında böyle bir durum söz konusu değil.

Wikipedi’ye bakıldığında bahsedilen iki katmandan bahsediliyor. Ancak soruda yer alan ayetin diğer katmanı için verilen ayet Maide Suresi 46. ayet. Dolayısıyla burada katmanların aynı ayeti ifade ettiğine dair ciddi inceleme yapmak gerekir.

Kadim Mushaf yazmaları ile alakalı aslında modern dönemde hiçbir şüpheye yer olmayacak derecede gerek İslam dünyasında ve gerekse Batı Dünyasında yapılan çalışmalar yer almaktadır.

Kadim Mushaflar zaten Mesahif-i Osman’ın bizatihi kendisi değil, ancak ondan istinsah edilenlerdir. Bunlar da hicri ikinci asra kadar gitmektedir ve bu oldukça yakın bir zamandır.

Gerek paleografya açısından ve gerekse karbon-14 yöntemi ile yapılan incelemeler, bu yazma Mushafların tarihlendirmesini yukarıda bahsettiğimiz şekilde yapmaktadırlar. Bugün elimizde olan Mushaf ile en erken döneme ait Mushaflar arasında da zerre kadar bir fark bulunmamaktadır.

Bu Mushafların bir kısmı bugün bilinen ve okunan kıraatleri içermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun