Rabbena duasıyla kılınan vitir namazı geçerli mi?

Tarih: 28.10.2021 - 07:52 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Uzun süredir Vitr namazlarını Rabbena dualarıyla kılıyordum, ezberleyemediğim için değil ezberlemediğim için Kunut dualarını okumuyordum. Sonradan ezberleyerek kılmaya başladım,
- Rabbena dualarıyla kıldığım Vitr namazları için kaza kılmam gerekiyor mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, Rabbena duasıyla kılınan vitir namazı geçerlidir, kazası gerekmiyor.

Kunut duası olarak herhangi bir duanın okunması yeterli görülmekle birlikte, Hanefîler ve Malikiler Hz. Ömer’den rivayet edilen “Allahümme innâ neste‘înüke ...” ve “Allahümme iyyâke na‘büdü ...”, dualarını okurlar. (bk. Tahâvî, Şerhu Meani’l-âsâr, 1/249)

Şafiîler ve Hanbelîler de Hz. Ali’den rivayet edilen “Allahümmehdinî fî men hedeyte ...”; duasını okumayı tercih etmişlerdir. (bk. Ebû Dâvûd, Vitir, 5; Tirmizî, Vitir, 10)

Özetle, Kunut duasını okuyamayanların veya okumayanların, “Rabbenâ âtinâ” duasını okumaları veya üç defa “Allahümmağfir lî” ya da “Yâ Rabbî” demeleri yeterlidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

KUNUT.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun