Malum olan Kunut duaları yanında aynı zamanda Darimi ve Hakimde geçen "Allahummehdini fi men hedeyt..." duasını okumanın Hanefi Mezhebi'ne göre hükmü nedir?

Tarih: 12.08.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kunut'ta belirlenmiş bir duâ yoktur. Ama en uygun olanı. "Allahümme inna nestaînuke..." duâsını sonuna kadar okumaktır. (Et-Tebyîn / Zeylai.) Bu duadan sonra. "Allahümme'ihdina fimen hedeyte..." duasını okumak da tavsiye edilmiştir.

Bu duaları okumasını beceremeyen kimsenin, "Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-âhîreti haseneten ve kına azabe'n-nar." duasını okuması kâfidir. Çünkü bu, duaların en anlamlı ve kısa olanlarından biridir. Bunları da bilmeyen: Üç defa “Allahümme’ğfirli” de diyebilir. Veya üç defa “Yâ Rabbî” demesi de caizdir.

Kunut'u unutup okumadan rükû'a gittikten sonra hatırlayan kimse artık geri dönmez, namazın sonunda vacibi terkten dolayı ya­nılma secdesi yapar. (Tatarhaniyye - Fetâvâ-yi Hindiyye.)

Hanefî fukahasının ileri gelenlerine göre, Kunut'un sonunda salâvat-ı şerîfe okunmaz. Bu sebeple Kunut dualarını okuduktan sonra "Salaten tüncina" duasını okumak uygun olmaz. (Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, 1/379.)

Hanefi mezhebine göre Vitir Namazı üç rekattır. Şafilere göre ise vitir namazının en azı bir rekat en çoğu ise on bir rekattır. Malikilere ve Hanbelilere göre ise vitir namazı bir rekattır. (İslam Fıkhı Ansiklopedisi, Prof. Dr. Vehbe Zuhayli)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun