Peygamberimiz, tedbirsizce bir ölüme zemin mi hazırlıyor?

Tarih: 08.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimize (sav) atfedilen bir hadiste, “Zırhsız ve kalkansız olarak düşman saflarına dalmanın, Allah’ın hoşuna gideceği” bildiriliyor. 
- Peygamberimiz (sav) tedbirsizce bir ölüme zemin hazırlamış olmuyor mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İbn Hacer, ilgili olayı -İbn İshak’dan naklen- bir münasebetle yorumsuz olarak vermiştir. Rivayetin sahih olup olmadığı konusunda bir eleştiri getirmemesi, onu doğru kabul ettiği anlamına gelebilir.(Fethu’l-Barî, 5/364)

İhtiva ettiği sözcükleri daha yakından görmek için, ilgili kıssanın yaklaşık harfî bir tercümesi şöyle olabilir:

İbn İshak’ın Asım b. Ömer b. Katade’den naklettiğine göre, (Bedir gazvesinde) -İbn Afra olarak bilinen- Avf b. Haris: “Ya Resulellah! Rab (olan Allah)’ı güldürecek kadar kulundan hoşnut kılan amel nedir?” diye sordu. “Kişinin elini çıplak olarak düşmanın içine daldırmasıdır.” buyurdu. Bunun üzerine Avf, üzerindeki zırhını çıkarıp attı, sonra eline kılıcını aldı ve öldürülünceye kadar (düşman) toplulukla savaştı.(İbn İshak, İbn Hişam, 627-628).

Konu kitapta “Müslümanların Savaşa Teşviki” başlığı altında işlenmiştir. Bu ifadeleri de -rivayetin sahih olması durumunda- bu teşvik bağlamında değerlendirmek gerekir.

Bu ifadelerde, açıkça zırhın, kalkanın çıkarılması diye bir açıklama yoktur. “Kişinin elini çıplak olarak düşmanın içine daldırmasıdır.” ifadesinde yer alan “çıplak el”den “zırhsız, kalkansız”ı anlarsak, bunu “kılıçsız” anlamak da gerekir. Bu ise, hikmete, akla ve dine açıkça ters bir davranış olur. O halde, “Kişinin elini çıplak olarak düşmanın içine daldırmasıdır” ifadesini mecaz olarak; “bileklerini sıvamak”, “cesurca korkmadan atılmak” şeklinde algılamak, hadisin ruhuna daha uygun olur. Peygamberimiz (a.s.m) kendisi zırhını, miğferini kuşanırken, başkasına “Silahsız olarak düşmanın içine dal” diyeceğini düşünmek sağlam bir algılama olmasa gerektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun