Peygamberimiz, emredilmediği konularda, Yahudi ve Hristiyanlara mı uyardı?

Soru Detayı

- Resûlullah bir şeyle emrolunmadığı hususlarda Ehl-i Kitâb’a muvâfakatı severdi. (Ahmed bin Hanbel (2/287), Buhârî (3558,3944), Müslim (2336), Nesâî)
- Böyle bir hadis var mı?
- Efendimiz (s.a.v) ehli kitaba,müşriklere muhalefet etmiyor muydu?
- Varsa böyle bir hadis te'vili tefsiri nedir?
- Ehli kitaba muhalefet mi muvafakat mi lazım?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm)'in ilk zamanlarda vahye aykırı olmayan bazı konularda Ehl-i kitaba muvafakat etmeyi severdi.

Bundan öyle anlaşılıyor ki, gelenekler içerisinde yer alan bazı âdetlerde Ehl-i kitabı müşriklere tercih ederdi.

“Müşrikler saçlarını (sağa sola) iki tarafa ayırıyorlardı. Ehl-i Kitap ise toptan öne doğru tarıyorlardı. Peygamberimiz de Ehl-i kitap gibi tarıyordu. Daha sonra (onlara muhalefet ederek) ikiye ayırmaya başladı.” (Müslim, Fedail, 90-2336)

manasındaki hadisten de bunu anlamak mümkündür.

Aşura gününde oruç tutması da Yahudilere muvafakat şeklinde tecelli etmiştir. (İbn Hacer, 4/248)

Ancak (müşriklerin âdetleri ortadan kalktıktan veya etkisini kaybettikten) sonra Peygamberimiz (asm) Ehl-i kitaba muhalefet etmeyi emretti. (bk.Nevevi, 15/90; İbn Hacer, 2/274)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun
UYGULAMALAR