Ebu Süfyan, Ebul Bahteri ve Ebu Talip'in hali ne olacaktır? Bunlar imanla gitmiş midirler? Ebu Talip yemin ederken "Allah'a yemin olsun ki,.." diyormuş bu iman değil midir?

Tarih: 07.12.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ebu Süfyan (ra), sahabedendir. Ehl-i sünnete göre onunla diğer sahabeler arasında bir fark yoktur. Cennetle müjdelenmiş kişilerin dışında kimin imanla kabre gittiğini kesin olarak bilemeyiz. Ancak, başta bütün sahabeler olmak üzere, salih insanlar ve müminler hakkında hüsnüzan ederiz.

Ehl-i sünnet âlimlerinine göre, Ebu Talip imanla gitmemiştir. Şia âlimleri ise onun imanla gittiğini kabul etmişlerdir.

Bu konuyla ilgili bir soruya cevap veren Üstad Bediüzzaman, şu görüşlere yer vermiştir:

"Diyorsunuz ki: "Amcası Ebu Talib'in imanı hakkında esah nedir?"

"Elcevap: Ehl-i teşeyyu' (Şia olanlar), imanına kail; Ehl-i Sünnetin ekserîsi imanına kail değiller. Fakat benim kalbime gelen budur:"

"Ebu Talib, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın risaletini değil, şahsını, zâtını gayet ciddî severdi. Onun o gayet ciddî, o şahsî şefkati ve muhabbeti, elbette zayie gitmeyecektir. Evet, ciddî bir surette Cenâb-ı Hakk'ın Habib-i Ekrem'ini sevmiş ve himaye etmiş ve taraftarlık göstermiş olan Ebu Talib'in, inkâra ve inada değil, belki hicab ve asabiyet-i kavmiye gibi hissiyata binaen makbul bir iman getirmemesi üzerine, cehenneme gitse de, yine cehennem içinde bir nevi hususî cenneti, onun hasenatına mükâfaten halk edebilir. Kışta bazı yerde baharı halk ettiği ve zindanda, uyku vasıtasıyla, bazı adamlara zindanı saraya çevirdiği gibi, hususî cehennemi, hususî bir nevi cennete çevirebilir. Ve'l-ilmü indallah. Lâ ya'lemu'l-ğaybe illâllah."
(Mektubat, s.387).

Ebu'l-Bahteri (Said b. Firuz) hadis ravilerinden biridir. Genellikle hadis âlimleri onu "sika-doğru/dürüst kimse" olarak kabul ediyorlar. Kendisinde biraz teşeyyü(şialık) vardı. Herkes gibi onun da kusurları olabilir. O da normal müminlerden biridir. Diğer müminler için olduğu gibi, onun da akıbetini ancak Allah bilir. Bize düşen, müminlere hüsnüzan etmektir. (hayatı için bk. İbn Hacer, Tehzip, IV/72-73).

İlave bilgi için tıklayınız:

Hiçbir velinin sahabelerin derecesine çıkamadığı yer yer tartışma konusu oluyor. Bu konuya açıklık getirir misiniz? Bazı veliler, Peygamberimizle (a.s.m ) vefatından sonra görüşmüş ve sohbet etmişler. Bunlar sahabelere yetişebilirler mi?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun