Peygamberimiz, Allah Teala'ya "Bu kainatı senin için terk ettim." cevabını vermiş midir?

Tarih: 26.04.2014 - 08:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mi'rac'tayken Hz. Peygamber'e (asm) Allah Teala "Bu kainatı senin için yarattım." demesine karşılık, Resulullah (asm) Allah Teala'ya "Bu kainatı senin için terkettim." cevabını vermiş midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnternette bu bilginin kaynağı olarak “Mirât-ı kâinat” adlı bir kitap gösterilmiştir. İki ciltlik bir tarih kitabı olduğu söylenen bu kitabın sahibi ise, Edirne Kadısı Nişancızade Muhammed bin Ahmed bin Muhammed bin Ramazan, olduğu bildirilmiştir.

- Bu zat bir hadisçi olmadığı gibi, kitabı da bir hadis kitabı değil ve öyle sahih hadisleri barındıran bir eser olduğu söylenemez.

- Kanaatimizce, manası sahih olmakla beraber, “sen olmasaydın...” hadis rivayetine dair sahih hadis kaynaklarında bir bilgi olmadığına göre, bu hadis rivayetinin ikinci cümlesi olan “Bu kainatı senin için terk ettim.” ifadesi de sahih kaynaklarda bulunmuyor.

- Bununla beraber, Deylemi’nin İbn Abbas’tan yaptığı bir rivayette (kudsi hadis) şöyle denilmiştir: Allah şöyle buyurdu:

“İzzet ve celalim hakkı için eğer sen olmasaydın, cenneti yaratmazdım ve eğer sen olmasaydın dünyayı da yaratmazdım.” (Deylemi, h. no. 8031)

Görüldüğü gibi, bu kaynak zayıf olmakla beraber, burada da “Bu kainatı senin için terk ettim.” cümlesi yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun