Peygamberden sonra gelen halifeler günahkar mıydı?

Tarih: 26.05.2022 - 20:12 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Artık Rabb'inin hükmü için sabret. Onlardan, günahkârlara ve gerçeği yalanlayan nankörlere uyma. " (İnsan, 76/24)
- Bu ayette günahkarlara uyma deniliyor. Günahkarlar derken kimler kastedilmektedir?
- Peygamberden sonra gelen halifeler günahkar değiller miydi?
- Şialar bu ayeti delil getirerek hilafetin masumlara kalması gerektiğini söylüyorlar. Onlara nasıl cevap verilmeli?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu ayetin halifelerle hiçbir ilişkisi yoktur.

"Artık Rabbinin hükmüne (boyun eğip) sabret; onlardan hiçbir günahkâra yahut hiçbir nanköre boyun eğme." (İnsan, 76/24)

Sorudaki iddia, ayete, ayet ve hadislerle cennetlik oldukları bildirilen Reşid Halifelere de çok çirkin ve büyük bir iftira olduğu gibi, iman açısından da ciddi riskler taşır.

Rivayete göre, bu ayet Ebu Cehil, Utbe b. Rabia ve Velid b. Muğire hakkında nazil olmuştur. (bk. Zemahşeri, Razi, Maverdi, Semarkandi, Kurtubi, Bikaî, İbn Aşur,  Meraği,  ilgili ayetin tefsiri)

Verilen haberlere göre, bunlardan bazıları Hz. Peygamber (asm) Efendimize “bu davadan vazgeçmesi karşılığında” istediği kadar mal mülk vereceğini, bazıları da Kureyşin en güzel kızlarından olan kendi kızını vereceğini söylemiş. Efendimiz (asm) ise çok üzülmüş olacak ki, bu ayette Allah sabretmesini ve o kâfirlere de boyun eğmemesini emretmiştir. (bk. a.g.y)

Bununla beraber, bu saçma iddiayı açıkça çürüten ayetlerden biri Nur suresinin 55. ayetidir. Nitekim bu ayette Hz. Peygamberin (asm) vefatından sonra imanlı salih kimselerden halifeler kılınacağı bildirilmiş ve zamanla tasdik edilmek suretiyle bir mucize olarak ortaya çıkmıştır. Ayetin meali şöyledir:

"Allah, içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaad etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde hakimiyet / hilafet verecek, onlar için hoşnutluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir; çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkâra saparsa yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır." (Nur, 24/55)

İlave bilgi için tıklayınız:

Dört halifenin sırasıyla halife olmalarına işaret eden hususlar ...

Cennetle müjdelenen on sahabi hakkında hadis var mıdır ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun