Peygamber Efendimizin vefatında Hz. Cebrail ve Azrail’in geldiğini kimler biliyor?

Tarih: 13.10.2013 - 07:41 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yani Hz. Peygamber (asm) hasta, konuşacak vaziyette değil. Bu konuda bazı sohbetler dinledim ve hepsinde olayın nasıl geçtiği izah ediliyor. Hz. Azrail’in Peygamber Efendimiz (asm)'in artık yavaş yavaş ruhunu çektiğini ayak ucundan söyleniyor veya Hz. Cebrail’in büyük bir edeple önce kapıyı çalip izin istediği söyleniyor. Hz. Peygamber (asm) bu olayları görürdü ve açıklardı, ama sohbetlerde Peygamber Efendimiz (asm) hasta olduğu söyleniyor, konuşacak hâlde olmadığı belirtiliyor. Bu olaylardan hiç bahsetmiyor, vahiy de zaten kesilmiş.

- Biz bu bilgileri nerden biliyoruz böyle olduğunu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm)'in vefat edeceği hastalığı esnasında; Hz. Cebrail ve Hz. Azrail ile beraber gelen Hz. İsmail adında bir melekle birlikte 70.000 meleğin geldiğine dair rivayeti, Taberanî, Hz. Hüseyin’den naklen rivayet etmiştir. Ancak, uzunca sayılan bu hadis rivayetinin senedinde yer alan ve “zahibu’l-hadis” (rivayetlerine itimat edilmeyen) olarak nitelenen bir kimse vardır. Bu sebeple bu rivayete itibar edilmez. (bk. Hafız Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, 9/34/ h. no: 14261)

Bununla beraber, bu konuda sahih haberler olduğu takdirde, bunların nasıl anlaşıldığını gösteren ipuçları vardır.

Nitekim, Hz. Peygamber (asm)'in vefatında, onun taziyesine gelen meleklerin olduğuna dair sahih hadisler vardır. Orada, Hz. Cabir’den naklen şu ifadelere yer verilmiştir:

“Bazı melekler taziye sunmak için gelmişlerdi. Orada bulunanlar, onların varlığını hissediyor, fakat şahıslarını göremiyorlardı (fakat seslerini işitiyorlardı). Onlar şöyle diyorlardı:

Ey Ehl-i Beyt! Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Her musibet için Allah’(a iman) da bir teselli yanı vardır. Her kaybın yerine gelen vardır. O halde Allah’a güvenin, O’na  ümit bağlayın. Gerçek mahrum kalan, sevaptan mahrum olan kimsedir. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.” (Hâkim, 3/59)

Hâkim’in sahih dediği bu hükmü Zehebi de tasdik etmiştir. (bk. Zehebi, Telhis-Hâkim ile birlikte-, a.y.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun