Peygamberimiz'in vefatı nasıl olmuştur? Peygamber Efendimiz, "Ya Azrail, gel vazifeni yap!.." demiş midir?

Tarih: 10.09.2006 - 20:38 | Güncelleme:

Soru Detayı
Bir çok yerde yazıyor: Hz. Peygamber (asm) vefat etmeden önce kapı çalıyor ve Hz. Cebrail (as) içeri giriyor. Azrail (as) için izin istiyor. Hz Peygamber (asm) izin veriyor ve "Ya Azrail, gel vazifeni yap!.." diyor. Peki bu olay hadislerde geçiyor mu?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Resûl-i Kibriyâ Efendimiz (asm), bu fani dünyada artık son dakikalarını yaşıyordu. Bu esnada, Hz. Cebrâil, Hz. Azrail ile birlikte geldi. Resûl-i Kibriyâ Efendimizin hâl ve hatırını sordu. Sonra, "Ölüm meleği Azrail içeri girmek için izin ister." dedi.

Resûl-i Kibriyâ Efendimiz (asm) müsâade edince, Hz. Azrail (as) içeri girdi. Efendimiz (asm)'in önünde oturdu, "Yâ Resûlallah! Yüce Allah, senin her emrine itaat etmemi bana emretti. İstersen ruhunu alacağım, istersen sana bırakacağım." dedi.

Resûl-i Kibriyâ Efendimiz (asm)  Hz. Cebrâil (as)'e baktı. O da, "Yâ Resûlallah, Mele-i A'lâ sakinleri seni beklemektedir." dedi.

Bunun üzerine Hâtemü'l-Enbiya Efendimiz (asm), "Yâ Azrail! Gel, memuriyetini yerine getir." buyurdu.(Tabakât, II/259; İbn-i Kesîr, Sîre, IV/550.)

Peygamberimiz (asm)'in Rabbine Kavuşması:

Mübârek başları Hz. Âişe (ra)'nin kucağında, göğsüne dayalı idi. Yanında su kabı vardı. İki elini suya batırıp ıslak ellerini mübârek yüzlerine sürdü.

Mübârek dudaklarından "Lâ ilâhe İllallah" cümlesi döküldü. Sonra ellerini yüzünden kaldırdı. Gözlerini evin tavanına dikti. "Allah'ım! Refik-i Alâ" cümlesini tekrarlaya tekrarlaya altmış üç yaşında iken mübarek ruhu Refik-i Alâ'ya yükseldi. (Tabakât, II/229; Müsned, IV/89; Buharî, III/96; İbn-i Kesîr, Sîre, IV/475)

Tarih: Hicretin 11. senesi, Rebiülevvel ayının on ikisi, pazartesi günü. Milâdî 8 Haziran 632.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun