Peygamber Efendimizin gördüğü her yanlışı düzeltme zorunluluğu var mı?

Peygamber Efendimizin gördüğü her yanlışı düzeltme zorunluluğu var mı?
Tarih: 17.06.2021 - 17:33 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ayet ve hadislere göre Peygamber Efendimizin gördüğü her yanlışı düzeltme zorunluluğu var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Dinî konularda Hz. Peygamberin (asm) yanlışları düzeltme görevi vardır.

(Resulüm!) Bu zikri (Kur'an’ı) sana indirdik ki, insanlara indirilenleri kendilerine açıklayasın. Umulur ki düşünürler.” (Nahl, 16/44)

mealindeki ayette Hz. Peygambere (asm) ilahî vahiyde yer alan hükümlerin açıklama görevinin verildiğine vurgu yapılmıştır. İnsanların “hiç bilmedikleri hususları” onlara açıklama görevi bulunduğuna göre, “yanlış bildikleri hususları da” düzeltmesi de bu göreve dahil olduğu açıktır.

Keza: “Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına, ihtilaf ettikleri (üzerinde anlaşamadıkları) pek çok şeyi ­açıklamaktadır.” (Neml, 27/76) mealindeki ayetin ifadesinden de bunu anlamak mümkündür. Çünkü bir konudaki ihtilaf, söz konusu insanların bir kısmının yanlış yaptıklarının göstergesidir. Öyleyse Kur'an’ın bu açıklamaları “yanlışları düzeltmeye” yöneliktir. Buna, ayetlerde açık olmayan ve Hz. Peygamber (asm) tarafından açıklanan hususlar da dâhildir.

Keza, “Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alı koyarsınız ve Allah’a inanırsınız.” (Al-i İmran, 3/110) mealindeki ayette ise, İslam ümmetinin “iyilikleri emretmek, kötülükleri de nehyetmek” olduğu bildirilmiştir. Hiç şüphe yok ki, “bir şeyi emretmek”, yapılması gereken işleri bildirmek, hataları düzeltmek anlamına gelir. “Bir şeyi nehyetmek / bir şeyden sakındırmak” ise, yapılmaması gereken yanlışları düzeltmek anlamına gelir.

Bu görev ümmete verildiği halde, ümmetin reisi olan Hz. Peygambere (asm) verilmemesi düşünülemez.

- Rivayete göre, Hz. Enes şöyle demiştir:

“Ben on yıl Hz. Peygambere (asm) hizmet ettim, hiçbir zaman bana 'Of!..' demedi ve yaptığım bir işten dolayı 'Neden bunu yaptın?' ve yapmadığım bir işten dolayı da 'Neden bunu yapmadın?' dediğini görmedim.” [Ebû Dâvûd, Edeb, 1 (IV, 246)]

Bu rivayetten anlaşılıyor ki, şerî hükümlere aykırı / haram-helal ile ilgili olmayan konularda, çok toleranslı davranmış ve insanların bu türden olan hatalarını yüzlerine vurmamıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun