HZ. EBU BEKİR'İN NAMAZ KILDIRMAYA MEMUR EDİLİŞİ VE PEYGAMBER EFENDİMİZİN SON NAMAZ KILDIRIŞI

Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, hastalığı sebebiyle ezan okununca daima Mescid-i Şerife çıkar ve cemaata namaz kıldırırdı. Vefatına üç gün kala hastalığı birden ağırlaştı. Bu sebeple artık Mescid-i Şerife de çıkamaz oldu. O zaman, 

"Ebû Bekir'e söyleyiniz, mü'minlere namaz kıldırsın."

diye emir vererek imamlığı Hz. Ebû Bekir'e bıraktı.*

Peygamberimiz (s.a.v.)’in Son Namaz Kıldırışı

Hz. Ebû Bekir, Müslümanlara öğle namazını kıldırıyordu. Bu sırada Resûl-i Kibriyâ Efendimiz bedeninde bir hafiflik hissetti. Hz. Abbas ile Hz. Ali'nin yardımıyla yavaş yavaş Mescid-i Şerife çıktı.

Hz. Ebû Bekir, Resûl-i Kibriyâ Efendimiz gelmekte olduğunu anlayınca, geri çekilmek istedi. Efendimiz, yerinde durması için işaret etti. Sonra Hz. Ebû Bekir'in yanına oturtulmasını emir buyurdu. Hz. Ebû Bekir'in sol tarafına götürüp oturttular. Hz. Ebû Bekir ayakta, oturmuş olan Efendimize tabi oldu.2

Resûl-i Kibriyâ Efendimizin Mescid-i Şerifte Müslümanlara kıldırdığı son namaz budur.

Dipnotlar:

1. Tabakât, 2:217

* Peygamber Efendimiz hayatında, Hz. Ebû Bekir'e on yedi vakit namaz kıldırtmıştır.

2. Tabakât, 2:218; Müsned, 1:356-357.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Okunma sayısı : 5.000+