Peygamber Efendimiz, çocukları doğduğunda kaç yaşındaydı?

Tarih: 03.06.2017 - 00:22 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Peygamber Efendimiz'in her çocuğunun doğumunda Efendimiz kaç yaşındaydı bilgi verebilir misiniz?
- Ve Efendimizin esleri de kaç yaslarında doğum yaptılar?
- Hz. Hatice en son çocuğunu kaç yaşında dünyaya getirmiştir?
- Erkekler Efendimizin kadınlar da Efendimizin eslerinin yaslarını çocuk yaparken örnek alabilirler mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuya birkaç açıdan cevap verilebilir.

1. Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in çocukları konusunda farklı görüşler vardır.

İlim adamlarının çoğunluğuna göre ilk çocuğu Kasım'dır ve Hz. Peygamber (asm) de bu çocuğu ile künyelenmiştir.

Kasım, bir rivayete göre doğumundan yedi gün sonra, bir görüşe göre yürüdüğünde veya iki yaşında, bir rivayete göre bir hayvana binecek çağa geldiğinde ölmüştür. Peygamberlikten önce veya sonra öldüğüne dair rivayetler de vardır. Genel kabul küçük yaşlarda öldüğüdür.

Kasım’ın ölüm zamanı Hz. Peygamber (asm)'e ebter denilmekle, Kevser suresinin inişi ile de irtibatlandırılır. İhtilaflı olmakla birlikte, Rasulullah'ın ilk çocuğu kabul edilse bile, çocuğun doğduğu sene hakkında da kesin bir tarih vermek bizce mümkün değildir.

Bu görüşlere göre, Kasım'ın ölümü konusunda kesin bir tarih söz konusu olmadığı için, "Hz. Peygamber şu yaşta iken Kasım öldü." demek de mümkün değildir.

2. Hz. Peygamber (asm)'in diğer oğlu Abdullah'ın da küçük yaşta öldüğü rivayet edilir. Ne zaman doğup öldüğü konusu açık değildir. Doğum zamanı konusunda farklı görüşler varsa da (Kızı Zeynep'ten sonra doğduğu gibi), Kasım'dan sonra doğduğu kabul edilirse, bu doğum da evliliğin ilk yıllarına rastlar. "Bu çocuğun ölüm yılında Rasulullah şu yaştaydı." demek de mümkün değildir.

3. Rasulullah (asm)'ın erkek çocuklarının sayısı hakkında da rivayetlerde ihtilaf vardır. Bunları dörde, beşe ve altıya kadar çıkaran rivayetlere rastlarız. Fakat genelde bu çocuklar Kasım, Abdullah ve İbrahim olarak bilinirler.

4. Rasulullah (asm)'ın kız çocuklarının sayısı hakkında ihtilaf yoktur. Bunlar dörttür: Doğum sırası konusunda ihtilaf olsa da bu sıra genelde şöyle kabul edilmektedir: Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm ve Hz. Fatıma.

- Zeynep, Peygamber Efendimiz (asm) 30 yaşında iken doğdu, Hz. Hatice  o zaman 45 yaşlarında olmalıdır.

- Rukiyye Peygamber Efendimiz (asm) 33 Yaşında iken doğdu, Hz. Hatice o zaman 48 yaşlarında olmalıdır.

- Ümmü Gülsüm Peygamber Efendimiz (asm) 34 Yaşında iken doğdu, Hz. Hatice o zaman 49 yaşlarında olmalıdır.

- Hz. Fatıma 609'da, yani Hz. Peygamber (asm) 38 yaşında iken doğdu, Hz. Hatice o zaman 53 yaşlarında olmalıdır.

- Hz. Peygamber (asm)'in oğlu İbrahim, Hicretin sekizinci yılı zilhiccesinde (Mart-Nisan 630) Mâriye adlı eşinden doğdu. Mariye’nin genç ve çocuk doğuracak yaşta olduğu tahmin edilse de yaşı hakkında kesin bilgi sahibi değiliz. O sırada Rasulullah 59 yaşlarında olmalıdır.

 Sorunun ikinci kısmı, çocuk sahibi olma konusunda Rasulullah'ı ve eşlerini örnek almak hakkındadır.

Bu konuda Rasulullah'ı ve eşlerini örnek almakta bir sakınca yoktur.

Hz. Hatice son çocuğunu dünyaya getirdiğinde 52-53 yaşlarındadır.

Kaynaklar:

- Muhammed b. İshâk, Sîretü İbn-i İshâk, Tahkik, Muhammed Hamidullah, Konya 1981, s. 229;  Diyarbekrî, Hüseyin b. Muhammed, Târîhu'l- Hamîs, I- II, Dâru's- Sâdır, Kâhire 1283, I, 272- 273; 
- Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, I- II, İrfan Yayınevi, İstanbul 1980, II, 730, nr. 110, 1118; Sarıcık, Murat, Hz. Muhammed'in Çağrısı - Mekke Dönemi, Nesil yayınları, İstanbul 2006, s. 203 vd. 
- Sarıcık, Murat, Hz. Muhammed'in Çağrısı - Medine Dönemi, Nesil yayınları, İstanbul 2009, s. 521 vd. 
- Sarıçam, İbrahim, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Diyanet işleri Başkanlığı Yayınları, Anakara 2004, s. 291- 293.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun