Peygamber Efendimiz, “Benimle Allah arasında hiçbir meleğin ve peygamberin ulaşamadığı özel bir vakit vardır.” derken neyi kastetmek istemiştir?

Tarih: 14.09.2011 - 10:47 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis rivayetini şöyle de tercüme edebiliriz:

“Benim Allah ile birlikte olduğum öyle bir vaktim var ki, ne bir mukarreb melek ne de bir mürsel nebi(gönderilmiş peygamber) -o vakitte- yanıma girebilir.”(Arapça metni için bk. Aclunî, 2/173).

Önce şunu belirtelim ki, -ehl-i tasavvuf tarafından çokça kullanılmakla beraber- sahih hadis kaynaklarında böyle bu hadis rivayeti söz konusu değildir(bk. Aclunî, 2/173-174).

Bununla beraber, Tirmizî’nin Şemail’inde, İbn Rahuye’nin Müsned'inde yer verdiği bir rivayet bu manaya yakındır. Bu rivayete göre Hz. Ali şöyle demiştir:

“Resulullah evine gittiğinde zamanının üçe ayırırdı; üçte birini Allah’a, üçte birini ailesine, üçte birini de kendi nefsine ayırırdı.”(bk. a.g.e).

Aliyyu’l-Karî ilgili hadisi açıklarken, “Mukarreb melek; Cebrail’dir, mürsel nebi(peygamber) ise Hz. İbrahim kast edilmiştir.” görüşüne yer vermiştir.

İlgili vaktin tespiti mümkün değildir. Zaten bizzat hadisin kendisinde “bir vakit” denilerek, onun -başkaları tarafından bilinmez- bir vakit olduğuna işaret edilmiştir. Bununla beraber, Hz. Ali’nin ifadesine yer veren rivayete göre Efendimiz (asm)'in yaptığı taksimata bakılırsa, bunun gece vakti olduğu, daha özelde gecenin seher vakti/veya seher vaktine kadar devam eden bir zaman dilimi olduğu ihtimali kuvvetli görünmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun