Oyuncak domuzları çocuklarımıza almanın bir sakıncası var mıdır?

Tarih: 11.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Çocukların domuzu sevmelerine ve helal sanmalarına sebep olabilir. Bu sebeple sakıncalıdır.

Dinimiz, insanı maddî ve manevî her türlü zarardan korumak için bir takım kurallar koymuş ve insana zarar verebilecek pis ve kötü olan her şeyi yasaklamış; temiz, güzel ve faydalı olanı da helâl kılmıştır. (Bakara, 2/168, 173; A'raf 7/157). Domuzun pis olduğu ve etinin haram kılındığı Kur'an-ı Kerîm'de açıkça ifade edilmiştir:

 "Allah, size ancak ölü hayvan etini (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı." (Bakara, 2/173; Nahl 16/115; Maide, 5/3; En'am 6/145).

Kur'an'da sadece domuzun etinin haramlılığından söz edilse de, İslâm bilginleri, En'am Sûresinin 145. ayetinde geçen "rics" ifadesi ile, A'raf Sûresi 157. ayetindeki "... onlara pis ve murdar olan şeyleri haram kılar" ifadelerini birlikte değerlendirmişler ve domuzun her şeyinin haram olduğunu belirtmişlerdir. Buna göre, domuzun bütün parçaları "meyte" (ölü hayvan) hükmünde olup dinen necis / pis sayılmıştır. Domuzdan elde edilen her türlü ürünün yenilmesi, içilmesi ve kullanılması dinimizde yasaklanmıştır.

İslam bilginlerinin çoğunluğuna göre, domuz derisi tabaklansa da temizlenmiş sayılmaz. Ancak bir kısım İslam bilginleri, "Deri tabaklandığı zaman temiz olur." (Müslim, "Hayız" 105; Ebu Davud, "Libas", Muvattâ, "Sayd", 19; Ahmed b. Hanbel, I, 219, 227) anlamındaki hadisin hükmünün genel olduğunu ileri sürerek, domuz derisi de dahil olmak üzere bütün derilerin "tabaklanmak"la temizleneceğini söylemişlerdir.

Domuz, dinimize göre değer taşıyan (mütekavvim) bir mal olmadığından, alımsatımı da dinimizde yasaklanmıştır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için Başkanlığımız yayınlarından Prof. Dr. Asaf ATASEVEN'in "Din ve Tıp Açısından Domuz Eti" adlı kitabına müracaat edebilirsiniz.

Domuz şeklindeki oyuncaklar, kendileri bizzat domuz olmadıklarından dolayı, yukarıda açıklanan yasaklar kapsamına girmemektedir. Ancak çocukların içinde temiz hayvanlara karşı sevgi oluşturulması için başka hayvanların oyuncaklarını tercih edebilirsiniz. (Diyanet İşleri Başkanlığı)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun