Onlar ahir zamanda gelecekler, Nur yiyecekler, ... Bilmiyorum onlar mı bana daha yakın yoksa siz mi? Bu hadis midir?

Tarih: 20.11.2009 - 06:20 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Onlar ahirzamanda gelecekler, Nur yiyecekler, Nur içecekler, Nur konuşacaklar, Nurdan hanelerde oturacaklar. Bilmiyorum onlar mı bana daha yakın yoksa siz mi?"
- Bu hadis midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sorudaki şekliyle bir hadis rivayetine rastlayamadık. Ancak bu anlama gelen hadisler vardır:

“Mutlaka Allah’ın kullarından bazı insanlar vardır ki, Onlar ne Peygamberler ne şehitlerdir. Fakat kıyamet gününde, Allah katındaki makamlarından dolayı nebiler ve şehitler onlara gıbta edecekler.”

Sahabeler dediler: “Ey Allah’ın Rasulü bize haber ver, onlar kimlerdir?” Rasûlüllah şöyle buyurdu:

“Onlar öyle bir topluluk ki, aralarında bir akrabalık, alıp verecekleri mal, mülk olmaksızın Allah’da (Allah için) birbirlerini severler. Hem, vallahi şüphesiz onların yüzleri pırıl pırıl nurdur. Şüphesiz onlar nur üzerindedirler. (İşleri nurdur) insanlar korktuğu zaman onlar korkmazlar, halk mahzun olduğu zaman onlar mahzun olmazlar.”  buyurdu ve “Elâ inne evliyâellah” ayetini okudu.(1)

Bir başka rivayete göre de Hz. Ömer’den gelen bu hadis-i şerif şöyledir:

“Mutlaka Allah’ın kullarından nebilerin ve şehitlerin kendilerine gıbta edecekleri kullar vardır (gelecekler). Sahabeler tarafından denildi ki: Onlar kimlerdir ey Allah’ın Rasulü (bize haber ver). Belki biz onları severiz? Rasulüllah (onların bu isteği üzerine) şöyle buyurdu: Onlar öyle bir topluluk (cemaat) ki, aralarında mal (ticari ilişki) ve akrabalık olmaksızın birbirlerini severler. Onların yüzleri nurdur. Nurdan minberler üzerindedirler. Halk korktuğu zaman korkmamayı sürdürürler. İnsanlar mahzun oldukları zaman onlar üzülmezler” dedi ve sonra “Dikkat edin Mutlaka Allah’ın evliyası...” ayetini okudu.(2)

Hz. Peygamberin ahirzamanda gelecek kardeşlerini görmeyi arzu ettiği ile ilgili hadis için tıklayınız.

Nebiler ve şehidlerin gıbtar ettiği kimseler hakkında bilgi için tıklayınız.

Dipnotlar:

1. Mecma‘ût-Tefâsîr (Lubâbu’t-Te’vîl) III, 267; Hak Dini IV, 2731; Tefsîru’l-Kurâni’l-Azîm, II, 422-423; III, 291 (Nur Sûresi 35. ayeti tefsir edilirken, Nur üzerinde olan kimse hakkında: “kelâmı nurdur, ameli nurdur, medhali nurdur, mahrecleri nurdur, kıyamet gününde dönüşü nura cennetedir” açıklaması yapılır. Ayrca bk. Hak Dini IV, 2730; Yunus, 64. ayeti ile ilgili olarak yüzleri nur, nurdan mimberler üzerinde olan müminlerden, Allah’ın evliyasından bahsedilmektedir. Ayrıca bk. Tefsiru’l-Kurâni’l-Azim II, 423. Her muttaki Allah’ın evliyasıdır. Yine yüzleri nur olan kimselerin, onlar olduğu belirtilir. Ayrıca, III, 291: O Allah velilerinin, kelamları nur, amelleri nur, medhalleri nur, mahrecleri nur, varacakları yer cennet de nurdur.
2. Tefsîru’l Kurâni’l-Azim II, 422; Hak Dini IV, 2731; Riyâzu’s-Sâlihîn s. 874.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun