Ölüm emrini kim ve nasıl veriyor?

Tarih: 13.05.2020 - 16:12 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Her canlı ve hücrenin genetik yapısında ölüm programı vardır. Ancak zamanı gelmeden ölüm programı çalıştırılmaz. Ölüm programı normal fizyolojik şartlarda zamanı gelince aktive edilir ve ölüm bu programa göre gerçekleştirilir. Ölüm zamanı her canlı ve hücreye göre değişir.

- Canlıda ölüm programı nasıl aktive edilmektedir?
- Yani ölüm emri hangi sebeplerle verilmektedir ve ölüm mekanizması nasıl işletilmektedir?

Ölüm emrinin verilmesinde ve ölüm mekanizmasının çalıştırılmasında sebep olarak; büyüme faktörleri eksikliği, sitokinler (Monositler, makrofajlar ve lenfositler tarafından salgılanan hücreler arası iletişimi sağlayan maddeler), hücre içi kalsiyum miktarındaki artış, tümör nekroz faktör (TNF), TGF-B (Transforming Growth Factor), DNA hasarından dolayı p53 geninin aktive olması, Fas/FasL sisteminin aktive olması, viral ve bakteriyal enfeksiyonlar ve glukokortikoidler kullanılır. (King K.L. ve Cidlowski J.A.,AnnualReview of Physiology, 1 998, 60, 601-17.)

Programlı hücre ölümünün en belirgin özelliği, sitoplazma yoğunluğunun artmasıdır. Ancak sitoplazma yoğunluğunun artmasının hangi mekanizmalarla olduğu bilinmemektedir. Programlı ölümden önce sitoplazmada kalsiyum miktarı artar. Kalsiyum hücrede birçok aktivitede, özellikle sinyal iletiminde görev yapar. Hücre sitoplazmasındaki kalsiyum artışı endonükleaz ve transglutaminaz gibi bazı sessiz enzimleri aktive eder. Bu enzimlerin aktive edilmesi de hücrede yapı değişimlerine sebep olur. [Mason R. P.,Cancer 1999, 85, 2093-102.Wyllie A.H.,CancerMetastasRev., 1992, 11, 95-103.Öniz H., SSK Tepecik HcwtDerg, 2004, 14 (1), 1-20.]

Görüldüğü gibi; ölüm emrini verenler de aklı ve şuuru olmayan element veya moleküllerdir. Mesela, hücre içi kalsiyum miktarının artması, programlı ölüm mekanizmasının işletilmesinde bir sebep olarak gösterilmiştir. O halde akla şu soru gelmektedir:

- Hücre içerisindeki kalsiyum miktarının arttırılmasına hangi olaylar neden olmaktadır? ü

Sebepler noktasında bu zincirleme ilişkiler uzar gider. Zaten bilim ilerledikçe, bilinmeyenlerin artması da bundan dolayıdır.

İşte materyalist evrimcileri yanıltan nokta; Yaratıcı’nın sebepleri kullanarak iş yapmasıdır. Manayı göz ardı edip sadece maddeye nazar edenler, elbette sadece maddeyi ve sebepleri görürler, hakikati göremezler.

Silahla vurularak öldürülen bir insanı düşünelim. Öldüren, öldürmeyi planlayan ve silahın tetiğine basan akıllı ve iradeli bir insandır. Silah, tetik, barut ve kurşun ise öldürme eyleminin gerçekleştirilmesi için birer sebeptir. İşte materyalist evrimciler sebeplere, yani akılsız ve şuursuz maddeye nazar ederler ve öldürme fiilini maddeye verirler. Hâlbuki akıllı işler yapan akılsız, şuurlu işler yapan şuursuz, isabetli kararlar veren de iradesiz olamaz. Programlı hücre ölümünde akılsız, şuursuz ve iradesiz maddelerin akıllı, şuurlu ve iradeli işler yaptığını görüyoruz. O halde ölüm programını yapan, programın ne zaman ve nasıl işletileceğine karar veren İlahi ilim, kudret ve iradedir. Akılsız ve şuursuz madde ise sadece görevli sebeplerdir veya memurlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun