Okuyanın günahları bağışlanır cennet ona aşık olur denilen dua sahih mi?

Tarih: 06.04.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu bilgi sahih midir?
- Hz. Ebu Zerr’in ettiği bir dua varmış:
"Allah’ım! Senden daimi bir iman dilerim. Allah’ım! Senden korkan bir kalp niyaz ederim. Allah’ım! Senden yararlı ilim isterim. Allah’ım! Senden doğru bir yakin, derinden inanmak dilerim. Senden afiyetin tamamını ve devamını dilerim. Senden afiyetin gereği gibi şükretmeye beni muvaffak kılmanı dilerim. Ayrıca beni kimseye muhtaç etmemeni de dilerim." 
"Bunu okuyan müminin günahları bağışlanır, cennet ona aşık olur ve melekler Allah’a o kulun affedilmesi için dua eder.”

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda geçen rivayetin tamamı şöyledir:

Hz. Ali (k.v.) anlatıyor:

"Bir ara Cebrail aleyhisselam, Rasûlullah’a (s.a.v.) gelmiş. Onlar henüz birlikte iken Ebu Zerr (r.a.) çıkagelmiş. Cebrail aleyhisselam onu görünce;

"Ebu Zerr!" demiş. Bunun üzerine Allah Rasulü şöyle demekten kendini alamamış:

"Ey Allah'ın Emîni (Cebrail)! Siz Ebu Zerr'i tanıyor musunuz?" Cebrail aleyhisselam:

"Evet. O göklerde yerdekinden daha ünlüdür. Oralarda onu tanımayan yoktur. Bu da her gün iki defa yaptığı duadan ileri gelmektedir. Melekler ona hayrettedirler. İstersen çağır da ona o duayı soruver." deyince, Rasûlullah (s.a.v.), Ebu Zerr'i (r.a.) çağırmış ve şöyle demiş:

"Ey Ebu Zerr! Her gün yaptığın dua var mıdır?" Ebu Zerr (r.a):

"Evet, anam-babam sana feda olsun, ey Allah'ın Rasulü! O duayı herhangi bir insandan işitmedim. O, sadece Rabbimin bana ilham ettiği on cümledir. Her gün iki kere onu söylerim. Bunu da şöyle yaparım:

Önce kıbleye karşı yönelirim. Allah Teala'yı bir miktar tesbih (sübhânallah derim), bir miktar tehlil (Lâ ilâhe illallâh derim) ve bir miktar da hamdederim (elhamdülillâh derim). Sonra da bir miktar tekbir getiririm (Allâhü ekber derim). Daha sonra şu on cümlelik duayı yaparım:

اَللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْأَلُكَ اِيمَاناً دَاءِمَاً
 وَأَسْأَلُكَ قَلْباً خَاشِعاً
 وأَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً
 وأَسْأَلُكَ يَقِينًا صَادِقًا
 وَأَسْأَلُكَ دِينًا قِيما
 وأَسْأَلُكَ العَافِية مِن كلِّ بلِيَّة
 وأَسْأَلُكَ تَمَام العَافِيَة
 وأَسْأَلُكَ دَوَامَ العَافِيَة
 وأَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلىَ العَافِيَة
 وأَسْأَلُكَ الغِنَى عَنِ النَّاس

"Allâhümme innî es’elüke îmânen dâimen,
ve es’elüke kalben hâşian,
ve es’elüke ılmen nâfian,
ve es’elüke yakînen sâdikan,
ve es’elüke dînen gıyemen,
ve es’elükel-âfiyete min külli beliyyetin,
ve es’elüke temâmel-âfiyeti,
ve es’elüke devâmel-âfiyeti,
ve es’elükeş-şükra alel âfiyeti,
ve es’elükel-ğınâ alennâs."

"Allah'ım! Senden daimi bir iman dilerim.
Allah'ım! Senden korkan bir kalp niyaz ederim.
Allah'ım! Senden yararlı ilim isterim.
Allah'ım! Senden doğru bir yakin, derinden inanmak dilerim.
Senden afiyetin tamamını ve devamını dilerim.
Senden afiyetin gereği gibi şükretmeye beni muvaffak kılmanı dilerim.
Ayrıca beni kimseye muhtaç etmemeni de dilerim."

Bunun üzerine Cebrail aleyyisselam şöyle dedi:

"Ey Muhammed! Seni hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, ümmetinden her kim bu duayı okursa, denizlerin köpüğünden, yeryüzündeki toprağın sayısından daha çok günahı olsa bile bağışlanır. Senin ümmetinden her kim, bu dua kalbinde bulunarak sana kavuşursa, cennetler ona aşık olur. İki melek de devamlı olarak onun bağışlanmasını diler. Cennet kapıları ona açılır ve melekler ona şöyle seslenir:

'Ey Allah'ın velisi, hangi kapıdan istersen gir cennete.'" [Hakîm et-Tirmizî, Nevadirü’l-usul, Beyrut, 1992, 3/40; Suyuti, Cemu’l-cevami (Camiu’l-kebir), el-Ezherü’ş-şerif, Daru’s-saade, 2005, 17/762]

Bu hadisin sıhhati konusunda detaylı bilgi bulamadık.

Bununla beraber, İmam Suyuti, bu hadisin başında Hakim et-Tirmizi’nin "Nevadirü’l-usul" isimli eserinden rivayet ettiğini belirterek eserine almıştır.

Her müellif gibi, Suyuti de eserinin başında yazdığı mukaddimede hadisleri aldığı müellifler ve eserleri konusunda bilgi vermiştir. Burada yaptığı açıklamada, Hakim’in Nevadirü’l-usul isimli eserinden naklettiğini belirttiği hadislerin zayıf olduğunu ifade eder. (bk. Suyuti, Cemu’l-cevami, 1/44)

Bu açıklamayı dikkate aldığımızda, Suyuti’ye göre Hz. Ebu Zer duasıyla ilgili hadisin zayıf olduğu anlaşılmaktadır.

İlave bilgi için tıklayınız:

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları nelerdir?
Zayıf hadisler bilindiği halde neden rivayet edilmiş?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun