Dört büyük meleğin alnında yazılı olan dua rivayeti sahih mi?

Tarih: 17.09.2016 - 17:37 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kitabü muhadaratil ebrar, 2414 te böyle bir hadis rivayeti var, bu hadis sahih midir, senedi nasildir bilgi verir misiniz?
- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivayet olunmuştur:
- Bir gün Resulü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz, arkadaşları ile otururlarken Sülemi kabilesinden adamın biri ağlayarak Resulü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in huzuruna geldi. Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
“Ey Beni Sülemi kabilesine mensub kişi! Seni üzüp ağlatan şey nedir?”
“Namaza kalkınca bende bir hezeyan meydana geliyor. Uyuyunca kötü ve çirkin rüyalar görüyorum. Çok defa beni yakalayan vesvese dinimi harap ediyor”.
“Ey Sülemi! Sende meydana gelen şeyler Allah’ın lanetine uğrayan şeytanın işleridir. Benim sana öğreteceklerime dikkat et. Miraca gittiğimde Âlemlerin Rabbi’nin bana yedinci kat semada iken öğrettiği on dokuz ism-i şerifi öğreteceğim:
O isimlerden dördü İsrafil (a.s.)’ın alnında,
Dördü Mikail (a.s.)’ın alnında.
Dördü Cebrail (a.s.)’ın alnında.
Dördü Azrail (a.s.)’ın alnında.
Üçü Arş-ı Ala’yı taşıyan Namusu Ekber isimli meleğin alnına yazılmıştır.
Bu meleğin kanadının biri doğuda, biri batıda, başı Arş-ı Ala’nın altındadır. Eğer Allah-ü Teala O’na semaları, aralarındaki, içindekileri ve üstündekileri yutmasını emretseydi, bir anda yutup, yok ederdi.
Anlattıklarınızı aynen tasdik ediyorum. Doğrudur, Ey Allah’ın Rasulü! Dedi. Bunun üzerine Rasulü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdular:
O on dokuz kelimeyle sıkıntıda olan dua ederse, Allah sıkıntısını giderir. İç huzursuzluğu olan okursa, Allah-ü Teala iç huzursuzluğunu giderir. Kaybolan okursa ailesine kavuşur. Hasta okursa şifa bulur. Borçlu okursa borcunu öder. Bu duanın bulunduğu evden Allah-ü Teala, iblisi ve askerlerini uzaklaştırır. Sende bu duayı sabah ve akşamları oku, dileğini söyle.”
Dua şudur:
”Allâhümme innî es’elüke ya rahmânü ya rahîmü ve ya cârel müste’cirîne ve ya emânel hâifîne ve ya ımâde men lâ ımâde lehû ve ya senede men lâ senede lehû ve ya zuhra men lâ zuhra lehu ve ya hırzed duafâi ve ya azîmer racâi ve ya münkızel helkâ münciyel garkâ ve ya muhsinü ve ya mücemmilü ve ya mun’ımü ve ya müfaddılü ve ya azîzü entellezi secede leke sevâdül leyli ve dâv’ün nehâri ve şüâüş şemsi ve hefifüş şeceri ve deviyyün nahli ve nûrul kameri ya Allahü ya Allahü ya Allahü lâ şerîke leh! Es’elüke en tusalliye alâ muhammedin ve alâ âli Muhammed.”

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu bilginin yer aldığı “Muhaderatu’l-Ebrar” adlı eser, Muhyiddin İbn Arabi’ye aittir.

Ancak kendisinin de kitabının başında dediği gibi, bu eser bazı büyük insanların değişik hayat hikâyelerini, hatta bazı komik / güldürücü vakalardan da bahseder.

Bu eser, bir hadis kitabı değildir. Bu sebeple, sorudaki bu bilginin doğruluğunu tespit edemedik.

Ayrıca, sahih kaynaklarda buna rastlayamadık.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun