Babam Huzeyme bir kere rüyasında sanki Rasûlullah'ın alnı üzerine secde ettiğini görmüş...

Tarih: 03.03.2015 - 00:52 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İmare İbn Huzeyme İbn Sabit (Radiyallahu Anh) şöyle anlatıyor:
Babam Huzeyme bir kere rüyasında sanki Resûlüllah’ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) alnı üzerine secde ettiğini görmüş, bunu Resûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e anlatmıştı. Bunun üzerine Resûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Ruh ruha kavuşur.” buyurmak sûretiyle mübarek başını eğerek ona rüyada gördüğü gibi yapmasını emretti. Babam da arka tarafından Resûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in alnı üzerine secde yaptı. (İbn Ebî Şeybe, Musannef, İman: 18, 7/243; Ahmed İbn Hanbel, Musned, no: 21923, 21937, 21943, 21944, 8/201; Nesâî, es-Sunenu’l-Kubrâ, Tabir: 5, no: 7631, 4/384)
- Rivayetinin Sıhhati hakkında neler söylenmiştir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hadis, İbn Ebî Şeybe’nin el-Musannef’inde “ruh ruha kavuşmaz” veya “ruh ruha kavuşur” olarak iki türlü yer almıştır. (İbn Ebî Şeybe, Musannef, 6/182 no: 30515)

Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde ise “ruh ruha kavuşur” şeklinde yer almıştır. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 36/188, no: 21864)

Hadis alimlerinden Şuayb el-Arnaût bu rivayetin sened açısından zayıf olduğunu beyan etmiştir.

Ancak, ruh ruha kavuşur anlamındaki rivayet Hakim'e göre sahihtir. Hakim "Müstedrek"inde sahih hadisler arasında zikretmiştir. (Hakim, Müstedrek, c.3, s.448, hadis no: 1293/5695)

İbn Hibban da bu rivayetin sahih olduğunu bildirmiştir. (Sahih-i İbn Hibban, Menakibu Sahabe, Hadis no: 7256)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun