Nuh tufanını kısaca anlatır mısınız?

Tarih: 13.06.2020 - 14:03 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Nuh tufanı, üç semavi kitapta da kendisine yer verilen önemli bir olaydır. Israrla ve inatla nebevi daveti kabulden kaçınan bu mütemerrit kavim, böyle bir olayla tarihten silinmiştir.

Tufanın küresel mi yoksa bölgesel mi olduğu zaman zaman gündeme gelir. Zihinlerdeki algı, tufanın küresel olması, yani bütün yeryüzünü kaplaması yönündendir. Dağların tepelerinde bile zaman zaman balık fosillerinin bulunması buna delil olarak nazara verilir. Ancak bu fosillerin Nuh tufanından değil de dünyanın geçirdiği evrelerden birine ait kalıntılar olması mümkündür.

Diğer görüş ise, tufanın bütün dünyayı değil sadece Nûh kavminin yaşadığı bölgeyi kaplamış olmasıdır. Eldeki veriler, getirilen yorumlar ve genel kanaat, Nûh kavminin Lût Gölü çevresi ile Mezopotamya arasında yaşadığı yönündedir. Dolayısıyla Nûh tufanın da bu bölgeyi içine alacak tarzda meydana gelmesi muhtemeldir.

Bu görüşün daha sağlıklı olduğu kanaatindeyiz. Bir kavimden dolayı dünyanın her tarafını içine alacak bir tufana lüzum yoktur. Muhtemelen o devirde insanlar belli bir bölgedeydi, tufan da o bölgede gerçekleşti. Şayet böyleyse tufan bütün insanları kuşatmıştır, ama küresel olmamıştır.

Kur'an, tufanı şöyle tasvir eder:

وَق۪يلَ يَٓا اَرْضُ ابْلَع۪ى مَٓاءَكِ وَيَا سَمَٓاءُ اَقْلِع۪ى وَغ۪يضَ الْمَٓاءُ وَقُضِىَ اْلاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِىِّ وَق۪يلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ

“Denildi ki: Ey arz, suyunu yut! Ey sema, suyunu tut. Ve su çekildi. İş bitirildi. Gemi de Cûdî’ye oturdu. ‘Zalimler topluluğu, Allah’ın rahmetinden uzak olsun!’ denildi.” (Hûd, 11/44)

Göklerin ve yerin orduları elinde olan Allah, bu olayda havayı ve yeri harekete geçirir. Gökten, bardaktan boşanırcasına devamlı yağmur yağar, yerden ise sular fışkırır. Bunun neticesinde, o asî kavim, sular altında kalarak cezasını bulur, sadece Nuh'un gemisine binen ehl-i iman kurtulur. Ey arz, suyunu yut! Ey sema, suyunu tut.  şeklinde ateşkes emrinin verilmesinden sonra, arz suyunu yutar, sema suyunu tutar, hayat normale döner.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun