Hz. Nuh, tufan bitince karga ve güvercin mi göndermiş?

Tarih: 12.06.2023 - 12:47 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Nuh Tufanında Tufan bitince Hz. Nuh’un güvercin gönderdiği hakkında hadis var mı?
- Hz. Nuh, tufanın sona erdiğini anlamak için ilkin bir kargayı görevlendirmiş; ancak o görevini yerine getirmeyince, güvercini göndermiştir. Güvercin gagasında bir zeytin dalıyla geri dönünce, Hz. Nuh tufanın sona erdiğini anlamıştır.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuyla ilgili bilgiler Kuran’da ve hadislerde geçmez, İsrailiyat kökenlidir, Yahudi veya Hristiyan kaynaklıdır.

Nitekim bazı cümleler aynen Tevrat'ta geçmektedir.(bk. Tekvin, 8/6-12)

Ayrıca Hristiyan geleneğinde Nuh ile İsa Mesih arasında bazı benzerlikler kurulmaktadır. Buna göre tıpkı Nuh gibi İsa da günahkâr bir dünyada imanı temsil etmekte ve Nuh’un tufandan canlı olarak çıkıp bütün insanlığı kurtarması gibi Hz. İsa da vaftiz suyu ile ölümü yenmektedir. Aynı şekilde insanlığı helakten kurtaran Nuh’un gemisi insanlığı günahtan kurtaran kiliseye, yine Nuh’un tufan sona erdiğinde gönderdiği güvercin de Kutsal Ruh’a karşılık gelmektedir. (Luka, 17/26; Petrus’un Birinci Mektubu, 3/2; ER, X, 461)

Bu konuda bilgiler için bk. Diyanet İslam Ansiklopedisi, Nuh maddesi.

İlave bilgi için tıklayınız:

Nuh tufanı, bütün yeryüzünü kaplamış mıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun