Nuh'un gemiye aldığı canlıların sadece evcil hayvanlar olduğuna ve kelebek yılan vb hayvanların alınmadığına delil nedir?

Tarih: 24.08.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Nuh (as.) gemisine daha ziyade evcil hayvanlardan almış olmalıdır. Yılan, çıyan gibi hayvanları almamıştır.

Okuyucumuz, yabani hayvanların alınmadığına ait kaynağı soruyor. Bu hususta açık bir kaynak yoktur. Ancak, Kur’an-ı Kerim’in beyanlarından bu sonuçlara varmak mümkündür. Yabani hayvanların alınması, olayın meydana gelişi, zaman ve mekân bakımından uygun olmadığı gibi, hikmeten de uygun değildir. 

Nuh Tufanı Mezopotamya ve yakın havalisinde meydana gelmiş olmalıdır. Çünkü Hz. Âdem (as) ile başlayan insanlık, Hz. Nuh (as) zamanında Arabistan ve Mezopotamya arasına ancak yayılabilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de daha sonra bazı kavimlere gelen benzeri musibetlerin, sadece o kavimlerin bulunduğu mekânla sınırlı olduğu bildirilmektedir. Dolayısıyla insanın bulunmadığı, dünyanın diğer yerlerinde böyle bir tufanın olması hikmete uygun değildir. O bakımdan Hz. Nuh (as)’ın başka mekânlardaki hayvanlarla uğraşması zaten mümkün de değildir. Çünkü Cenab-ı Hak, Hz. Nuh (as)’a, Tennurdan su fışkırmaya başladığı zaman gemiye binmelerini bildiriyor. Tennur, dilimize tandır, yani fırın manasında geçmiştir.

Anlaşılan odur ki, gemiye ne zaman binileceği belli değildir. Fırından su fışkırdığı zaman gemiye binilmesi istenmektedir. Çok kısa bir zaman içerisinde ölüm-kalım mücadelesinin verildiği bir anda, Hz. Nuh (as), her halde toprak içindeki solucanı, dağın başındaki kurdu, suyun içindeki balığı nasıl gemiye alacağını düşünecek değildir. Böyle bir anda yabani hayvanların tutulması ve muhafazası da zaten mümkün değildir.

O zaman öyle bir an ki, herkes kaçacak yer arıyor. Gökten su iniyor, yerden sular fışkırıyor. Evler caddeler bir anda su altında kalıyor. İnsanlar kaçacak yer arıyor. Kur’an-ı Kerim, Hz. Nuh (as)’ın oğlunun gemiye binmediğini, Nuh (as)’ın bu oğlunun gemiye binmesi için gayret sarf ettiğini bildiriyor. Yani, insanın yakınlarının ve sevdiklerinin gemiye binip binmemesi kargaşası içinde Afrika ormanlarında bulunan papağan ve maymunu veya bizon öküzünü düşünme zamanı değildir. Buna gerek de yoktur. Sadece, gidecekleri yerde onlara faydalı olacak evcil hayvanları almışlardır. Bu gerekçelerden daha iyi kaynak mı olur?

Geçmişe ait bu ve benzeri olayları filimle canlandırıyorlar. O filimde görülenlerin birebir doğru olduğu yaklaşımıyla hareket ediliyor. 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun