Namaz kılmayanı kırbaçlamak gerekir mi?

Tarih: 07.12.2023 - 08:49 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ebu Hanife'nin ve diğer büyük âlimlerin namazı terk etmenin cezası (hadd) hakkındaki görüşleri.
- Bu konuda dürüst bir sorum var. Alimlerden duydum ki, eğer birisi namazı kaçırırsa, bunun için ulusal olarak kırbaçlanması gerekiyor. Bazıları bunun için en az 30 kırbaç verilmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca bunun zorunlu veya sabit bir Hadd cezası değil de daha ziyade disiplin amaçlı olduğunu biliyorum.
- Ben sadece İmam Ebu Hanife'nin (ra) bakış açısını bilmek istiyorum, böylece birisinin Ebu Hanife'nin gerçek amacını bozmaya çalışıp çalışmadığını ve Ebu Hanife'nin (ra) kastetmediği başka bir şeyi ima edip etmediğini anlayabilirim.
- Lütfen Ebu Hanife'nin (ra) bakış açısından bahseder misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam Hukukunda had cezaları, birtakım suçlar karşılığında bizzat Allah ve Allah Resûlü (asm) tarafından tesbit edilmiş cezalardır. Ta’zîr cezâları ise, vahiy tarafından netlikle belirtilmeyen; hakimin takdirine ve âlimlerin içtihadına bırakılmış olan cezalardır.

Namaz kılmayan için bir had cezası yoktur.

İslam Tarihi boyunca irfan ve irşad müesseselerinin beyaz sayfaları, namaz konusunda teşviki, kolaylaştırmayı ve sevdirmeyi birinci plana alan sayısız irşad örnekleriyle doludur.

Günümüzde de namaz hususunda gözüken tek çözüm yolu, aydınlatmak, irşad etmek, bilgilendirmek, kolaylaştırmak, sevdirmek, teşvik etmek ve müjdelemekten geçmektedir. 

Namazın farz olduğuna inanmış olmakla beraber tembellik vb. yüzünden kılmayanların cezası konusundaki rivayetlere ve bunların farklı yorumlarına dayalı olarak fıkıh âlimleri farklı hükümler açıklamışlardır.

Ebu Hanife’ye nispet edilen görüş “Namaz kılncaya kadar hapsedilir.” şeklindedir.

Geçmiş zamanlarda yaşayan ulemanın, fukahanın açıklamalarının önemli bir kısmı içtihada, yoruma dayanır; böyle olmasaydı farklı olmazdı, tamamı aynı şeyi söylerdi, hükümlerin çoğu icma (ittifak) ile olurdu; hâlbuki fıkıhta icma edilmiş hüküm sayısı oldukça azdır.

Namaz kılmayanların cezalandırılması konusu müzakere edilirken hangi zamanda, mekânda ve cemiyet içinde olma durumu mutlaka göz önüne alınmalıdır.

Şeriatın hâkim olduğu, namaz kılmayanların toplumdan dışlandığı, hatta halkın bir şekilde cezalandırdığı zaman ve mekânlarda hüküm ve uygulama başka, mesela laik bir ülkede hüküm ve uygulama başka olacaktır; fıkha göre bu böyledir.

Namaz kılmayan kimseye İslam devlet ve toplumunda nasihat edilir, eğitim yapılır, her şeye rağmen açıkça namaz kılmamakta ısrar ederse, tazir çeşidinden ceza da verilebilir.

Laik devlette mesela vergi vermeyene ceza veriliyor. Uyuşturucu kullanan, alan ve satana ceza veriliyor. Bazı sembolleri terk eden veya saygı göstermeyenlere ceza veriliyor…

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun