Nafile namaz kılıp sevabını ölülerimize gönderebilir miyiz?

Tarih: 22.03.2022 - 07:09 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bir Müslüman, okuduğu Kur'an-ı Kerim’in, kıldığı namazın ve işlediği bir hayrın sevabını başkasına bağışlayabilir. İster sağ ister ölmüş olsun, kendisine sevap bağışlanan kimsenin, bundan yararlanacağı umulur.

Başkası tarafından bağışlanan sevapla, bir kimsenin bizzat yapması gereken ibadet borçları ödenmiş olmaz ise de bunlar iyilik ve sevaplarının çoğalmasına ve derecesinin yükselmesine vesile olabilir.

Annesi ve babası öldükten sonra, onlara bir iyilik yapıp yapamayacağını ve ne gibi iyilikler yapabileceğini soran kişiye Hz. Peygamber (asm) Efendimiz şöyle cevap vermiştir:

“Evet, onlara dua etmek, rahmet dilemek, onlar için istiğfar etmek, vasiyetlerini yerine getirmek, dostlarına hürmet edip ikramda bulunmak, akrabaları ile ilgilenip onlara karşı üzerine düşeni yapmaktır.” (Ebu Davud, Edeb, 130; İbn-i Mace, Edeb, 2)

Annesinin aniden öldüğünü, şayet konuşabilseydi sadaka verilmesini vasiyet edeceğini zannettiğini, onun adına sadaka verirse sevabının kendisine ulaşıp ulaşmayacağını soran sahabiye de Efendimiz, “Evet, ulaşır. Onun namına sadaka ver.” (Buhari, Vasaya, 19; Müslim, Zekat, 51) buyurmuşlardır.

Bu ve benzeri rivayetler, sevabı ölen kimsenin ruhuna bağışlanmak üzere her türlü ibadet yapılabileceğini gösterdiği gibi, çeşitli vesilelerle dua da edilebileceğini bildirmektedir.

Fakat unutulmamalıdır ki sorumluluk ferdidir ve herkes öncelikle kendi ameliyle hesaba çekilecektir. (bk. İsra, 17/13; Müddessir, 74/38)

Yapılan ibadet ve hayırların sevabının bağışlanması, hayır duada bulunulması için kabir başında bulunmak şart değildir.

Ancak imkânı olanların zaman zaman kabir ziyaretinde bulunarak, hem ölümü hatırlaması hem de orada dua etmesi daha uygundur. Zira Hz. Peygamberin (asm) Cennetü’l-baki kabristanına gidip orada dua ettiği bilinmektedir. (bk. Müslim, Cenaiz, 102)

Detaylı bilgi için tıklayınız:

Ölü adına yapılan hayırların ve okunan surelerin ölüye fayda ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun