Müslümanların okuyabileceği ve ilmine katkı sağlayacağı güzel kitaplar önerir misiniz?

Tarih: 11.02.2020 - 20:08 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yüce Kitabımız “İkra!” yani “Oku!” emri ile inzal olmaya başlamıştır.

Bazı gafil ve kötü niyetli kişiler günümüzde “Oku da ne okursan oku, yeter ki oku!” olarak bu ayeti anlamakta. 

Halbuki ayetin devamında Cenab-ı Hak “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” (Alak, 96/1) diye emretmekte ve neyi nasıl okuyacağımızı bildirmektedir.

Bunu biraz açalım. Rabbimizin iki kitabı var;

- Bir tanesi Onun kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Kerim,

- Diğeri de Onun kudret sıfatından zuhur etmiş kainat kitabı.

Bizden istenen Kur'an’ı okurken kainatı ve içindekileri tefekkür etmemiz, kainata ve içindekileri müşahede ederken de Kur'an’ı tefekkür etmemiz. Yani gerek Kur'an gerek kainat ve içindekiler birbirlerini açıklamaktadır ve bizi marifetullaha; Allah’ı bilmeye, onu isimleriyle, sıfatlarıyla, şuunatıyla tanımaya götürmektedir.

İşte bu nazarla baktığımız zaman, gördüğümüz canlı-cansız her şeyde, fenlerde, fizikte, matematikte... bütün sanatlarda, hâl ve oluşlarda arkada işleyen biz Zat olduğunu ve her şeyde Onun mutlak mükemmellikte olan isim ve sıfatlarını müşahede ederiz.

Böylece bir taraftan marifete ulaşıp Rabbimizin rızasını kazanırken, dünyalık ilmimiz de gelişir ve dünyamızı da mamur ederiz.

İşte her şeyi okurken böyle okumalıyız; Kur'an’dan, hadislere, tefsirlere… Matematikten, fiziğe, kimyaya, biyolojiye, coğrafyaya... Sosyolojiden, psikolojiye, sanata, edebiyata, düşündürücü romanlara... Aktüel haberlerden, tarihe... kadar her şeyi “Yaratan Rabbimizin adıyla!” okumaya gayret etmeliyiz.

Hâl böyle olunca dedikodu haberlerini, asparagasları, fitne-fesat içeren kitapları, vb... okumaktan kaçınmalıyız. Bunların çoğu malayani ve bazıları da bizi günaha sokacak ve Allah yolundan alıkoyacak cinstendirler.

Bu girişten sonra kitap önerilerimize gelince;

Evvela her Müslüman mutlaka Kuran-ı Kerim-i aslından okumayı öğrenmeli ve her gün muhakkak, istisnasız aksatmadan birkaç sayfa da olsa Kur'an okumalıdır. Kur'an okumayı öğrenmek için internette çok fazla imkân var günümüzde elhamdülillah.

Akabinde okuduğu Kur'an’ı anlamaya çalışmalı, güvenilir meal ve tefsirlerden faydalanmalıdır. 

Muhakkak bir İslam ilmihali de edinmeli ve fıkhi konular için onu bir referans, başucu kitabı yapmalı, gerektiğinde ona danışmalı.

Meal, tefsir ve ilmihal için pek kıymetli çalışmalar olmakla beraber, maalesef bu konularda insanı yanlış yollara sevk edecek kitaplar da var piyasada. Onun için bu konularda Diyanet İşleri Bakanlığının çalışmaları başta olmak üzere, Ehl-i sünnet çizgisinde olan bütün eserler okunabilir.

Öte taraftan gene Diyanet’in “Hadislerle İslam” isimli pek güzel bir eseri bulunmaktadır. Hem hadis, hem Kur'an çerçevesinde konularına göre açıklamalar, ayrıca peygamberler tarihi ve Hazret-i Muhammed’in (asm) hayatını da bu eserde bulabilirsiniz.

Yine, Riyazü’s-salihin isimli hadis kitabının sekiz ciltlik tercüme ve şerhi ile İbrahim Canan’ın tercüme ve şerh ettiği Kütüb-i sitte isimli hadis kitaplarını okumanız güzel olur.

Bunları yaparken de size Risale-i Nur Külliyatını da özellikle tavsiye ederiz. 

Risale-i Nur, iman hakikatlerini akla ve kalbe açıklayan, aklı ve kalbi doyuran ve tefekkür ufuklarını ardına kadar açan, tam da günümüze hitap eden muazzam bir tefsirdir.

Lisanı başta ağır gelebilir sakın pes etmeyin! sorularlarisale.com isimli sitemizden de faydalanarak, yazılı ve video tarzındaki açıklamalarla konuyu anlamaya çalışın ki, eminiz muhakkak anlayacaksınız.

Bir müddet sonra kelime dağarcığınız genişleyecek ve çoğu Kur'an menşeli olup lisanımızdan kasten çıkartılmış derin manalara haiz kelimeleri günlük hayatınızda dahi kullanmaya başlayacaksınız. Öte taraftan bu sayede Kur'an’ı asli lisanı ile anlamanız da bir hayli kolaylaşacaktır.

feyyaz.tv isimli sitemizde her bir Müslüman’a iman hakikatlerini anlatan çok güzel hazırlanmış görsel videolar var. Onlardan da muhakkak istifade ediniz ve paylaşınız.

Tavsiye edeceğimiz eserler elbette bunlarla sınırlı değil, birbirinden kıymetli pek çok eser bulunmakta. Ancak çok fazla dağılıp, kaybolmamak adına belirttiğimiz eserlerin fazlasıyla kifayet edeceği kanaatindeyiz, çünkü bunların özellikle iman hakikatlerini anlatan kısımlarını okudukça tekrar tekrar okuyasınız gelecek ve asla sıkılmayacaksınız.

Tıpkı Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretlerinin dediği gibi:

“Hem de ilim iki kısımdır: Bir nevi ilim var ki, bir defa bilinse ve bir-iki defa düşünülse kâfi gelir. Diğer bir kısmı, ekmek gibi, su gibi, her vakit insan onu düşünmeye muhtaç olur. Bir defa anladım, yeter diyemez. İşte ulûm-u imaniye bu kısımdandır.” (bk. Barla Lahikası, 214. Mektup)

Allah bize okuduklarımızda Onun isim ve sıfatlarını görmeyi, Onun yolunda ve rızası üzere bir hayat sürmeyi ve Onun dinini layıkıyla öğrenip, yaşayıp, tebliğ etmeyi nasip etsin, Amin!..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun