Müslüman olmuş birisine, anne babasının cehennemlik olduğunu söylemeli miyiz?

Tarih: 01.07.2011 - 10:48 | Güncelleme:

Soru Detayı
- Şirkin nasıl bir zulüm olduğunu nasıl açıklamalıyız?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu kişinin annesi-babası ölmüşler ise, “Onlar bu konuyu bilmedikleri için, bu hususta aydınlatıcı bir bilgiye de ulaşamadıkları için, inşallah af olunmuşlardır.” denilebilir. Çünkü, insanların anne-abalarının cehenneme gittiklerini kabul etmeleri çok zordur. Kaldı ki, bu fetret devrinde onların Allah katında bir mazeretlerinin olması da kuvvetle muhtemeldir.

Biz Müslümanlar olarak -asırlardır- ne zaman onlara doğru bir bilgiyi ulaştırmaya çalışmışız! Demek istediğimiz, bu konuda anne-babası için daha toleranslı ifadeler kullanmak, bu kişiyi daha da hakka yaklaştıracaktır. Yoksa, anne-babasının cehenneme girmelerine sebep olan bir yanlışlığı kabul etmesi oldukça zordur, onu da bu düşünceden soğutur. Bu konuda bu perspektifi yakaladıktan sonra, "şirk konusunu sürdürmek kendisi için caiz olmadığını, çükü kendisinin konuya artık vakıf olduğunu" vurgulamakta fayda vardır.

Bütün hak dinlerin temel  akideleri tevhit inancıdır. Allah’a şirk koşmak, onun bütün isim ve sıfatlarına hakarettir. Çünkü, ortağı olan, o ortaklığa muhtaç olduğu için, âcizdir, güçsüzdür, cahildir demektir. Bütün evrenin sahip olduğu nizam ve intizamın şahadetiyle sonsuz ilim, kudret, hikmet ve inayete sahip olduğu ortada olan Yüce Yaratıcı'ya bu tür uygunsuz vasıfları yakıştırmaktan daha çirkin bir şey olabilir mi? Bir ilde iki vali, bir nahiyede iki müdür, bir devlette iki devlet reisinin bulunmaması, -pek çok yönden ortaklara muhtaç olan âciz insanlarda bile-  “men-i müdahale” kanunu denilen şirki ve hakimiyetine ortaklığı reddetmenin ne kadar önemli bir prensip olduğunu göstermektedir.

İnsanoğlu küçük bir kuvvete, küçük bir haysiyete, küçük bir izzete sahip olmasına rağmen sahip olduğu işine, hükümranlığına başkasının müdahalesini kabul etmediğine göre, en büyük bir makamda,olan, en büyük bir kuvvete sahip, en büyük hükümranlık sahibi, en büyük bir haysiyet ve izzete malik olan Allah’ın böyle aciz ve sefil mahluklarından yardım alması düşünülebilir mi?

“Allah kendisine şirk koşmayı asla affetmez, onun dışındaki günahları dilediği kimse için affeder...”(Nisa, 4/48)

mealindeki ayet, şirkin ne kadar büyük bir cinayet olduğunu göstermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun