Müslüman olacak kişiye ilk önce ne anlatılmalı?

Tarih: 31.01.2021 - 10:43 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir Müslümanla evlenme dolayısıyla ya da başka bir sebepten Müslüman olacak kişiye ilk önce ne anlatılmalı?
- Müslümanlık nasıl sevdirilmeli?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam dini “iman, ibadet, fert ve topluma ait hayat düzeni kuralları ile güzel ahlak”tan ibarettir.

Müslüman, dinin birbirine bağlı bu parçalarını hayatına uygulamakla yükümlüdür, önce öğrenir, sonra da yerine getirir.

İnanılması gereken hususlara inanmak (iman etmek) başta gelir, bunları eksiltmek veya arttırmak caiz değildir.

Dinden olduğu kesin delillerle sabit bulunan bir hükmü bilerek ve dinden çıkmak maksadıyla inkar etmedikçe kişi dinden çıkmaz.

İbadet, hayat kuralları ve güzel ahlaka dair olanları hayatında gerçekleştirmeyen kişiye “fasık ve ahlaksız” denir. Fasık olmanın dünyada ve ahirette cezası vardır, ahlaksız (edepsiz) olmanın yaptırımı ise toplumun dışlaması, itibardan düşürmesi, ilişkisini sınırlamasıdır.

İmdi bir kimseye Allah Teâlâ hidayet nasip eder de güzel dinimizle müşerref olursa, önce ona “kelime-i şehadet” öğretilmiş, o da kalbinden onaylayarak bunu ifade etmiş demektir.

Bu noktada bir hocamızın şu hatırasını nakletmek isteriz:

Bir yabancı ülkede orta yaşın biraz üstünde bir Yahudi erkek, Müslüman olmak istemişti, camide (böylesi gerekli olmasa da) önemini vurgulamak için olmalı ki, ihtida merasimi düzenlenmişti. Namazdan sonra o kişi mihraba, imamın önüne geldi, cemaat de daha yakına gelerek oturdular. İmam o kişiden, “kelime-i şehadet”in Arapçasını; yani “eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve rasûlühu” demesini istedi. Kendisi kelime kelime söylüyor, onun da tekrar etmesini istiyordu, çeyrek saat uğraştı, adamcağız bir türlü telaffuz edemiyordu. Şişmandı, diz kırıp oturmaya alışık değildi, kan ter içinde kaldı, geçici bir vazife için o ülkede bulunduğumdan olaya şahit oldum ve ben de onunla beraber terledim. Ben imam olsaydım ihtida etmek isteyen, ama “kelime-i şehadet”in Arapçasını söyleyemeyen kişiye kendi dilinde tercümesini söylemesini teklif ederdim, o da bunu bir çırpıda söylerdi ve mümin olurdu.

İçtihatlar, “İslam ile yeni tanışan ve ilk vaktinden itibaren namaz kılması gereken bir mühtedinin dili Arapça’ya dönmüyorsa, dönünceye kadar ayetleri kendi dilinde okuyabilir” diyor, bunu “kelime-i şehade"te de uygulamak için hiçbir engel yoktur.

Konuya dönelim.

Önce, sorularına cevap verme dışında fazla detaylara girmeden, nelere iman edileceği öğretilir. Sonra namazdan başlayarak kişinin yaş ve durumuna göre yükümlü olduğu ibadetler yine zaruri olmayan detaylar ertelenerek öğretilir.

Bundan sonra yapılacak şey, kişinin durumuna göre değişir ve bunu belirleyip gereğini yapmak eğitimciye düşer, ama Peygamberimizin (asm) hayatı ve ahlakını, bazı sahabilerin ihtida hikayelerini ve menkıbelerini anlatmak her zaman işe yarar.

İslam ile yeni müşerref olmuş insana güzel ahlak ile davranıp bunun da İslâm’dan olduğunu bilmesini sağlamak en yararlı olanıdır.

Bu arada Müslümanların fert ve cemiyet olarak hayatlarında görülen eksiklerin, aksaklıkların, kötülüklerin… İslâm’dan olmadığı, onların da ıslaha muhtaç oldukları, gerektikçe ve mutlaka bir şekilde anlatılmalıdır.

Hem Müslümanların hem de insanlığın içinde yaşadığı ve bunalımlara girmesine sebep olan birçok problem var; fırsat düştükçe bunların İslam’daki çözümlerini anlatmak da faydalı olur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Gayri müslimlere İslam'ı nasıl tebliğ etmeliyiz, tebliğ metodu nasıl ...
İslamiyeti nasıl tebliğ etmeliyiz? ...
Müslüman olmayan yabancılara İslamiyeti nasıl anlatmalıyız (Video) ...
Bir Hristiyana nasıl tebliğde bulunabiliriz? ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun