Misk kullanmak helal midir? Balıkların kusmuğu temiz midir?

Tarih: 30.12.2015 - 09:19 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Gördüğüme göre misk kokusu ceylanın testisinden yapılıyor. Başka hayvanlardan yapılabiliyormuş.
- Kullanmak caiz midir?
- Temiz midir?
- Yapıldığı zaman hayvanın menisi karışıyorsa, hayvanların menisi temiz midir?
- Ve balinanın kusmuğu temiz midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Misk, özel bir geyik cinsinin midesi ile cinsel organı arasındaki bir bezedir. Gerçek misk, geyiğin testislerinin üzerinden alınabilmesi için hayvanın öldürülmesi gerekiyor.

Ayrıca misk kokusunun sentetiği de vardır.

“Allah katında oruçlunun ağız kokusu misk kokusundan daha güzeldir.” (Müslim, Sıyam, 161; Beyhaki, es-Sünenu’s-Sağir, 2/116)

mealindeki hadisten miskin temiz olduğu anlaşılıyor.

Keza, Hz. Aişe validemiz, Peygamberimizin ihramda iken saçında misk kokusunu veya miskin izlerini gördüğünü bildirmesi (Müslim, Hac, 45; İbn Hacer, 3/399 ), Hz. Peygamber (asm)'in, bizzat misk kullandığını göstermektedir.

- Hayvanların menisi konusunda alimlerin farklı yorumu vardır:

Hanefilere göre, eti yensin yenmesi bütün hayvanların ve insanların menisi necistir.

Mailiklere göre, insanın ve eti yenmeyen hayvanların menisi necistir. Eti yenen hayvanların menisi konusunda mezhebin iki görüşü vardır: bazılarına göre temiz, diğer bazılarına göre ise necistir.

Şafiilere göre, insanların menisi temizdir. Hayvanların menisi ise necistir. Şafiilerinden İmam Nevevi’ye göre ise, domuz ve köpek dışında kalan hayvanların menisi de insan menisi gibi temizidir.

Hanbelilere göre, eti yenen hayvanların menisi temiz; eti yenmeyen hayvanların menisi ise necistir.

- Kusmuk konusunda alimler arasında detaylarda bazı farklılıklar olmasına rağmen, Hanefi ve Şafiilere göre, insan olsun, hayvan olsun, mideden yukarıya çıkan kusmuk necistir. (bk.Tuhfetu’l-Fıkaha, 1/50;  V. Zuahyli, el-Fıkhu’l-İslami, 1/161)

Bu genel ifadeden balıkları istisna etmek mümkün değildir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun