Mi'racda Peygamberimiz efendimizin Cenab-ı Hakk'ı müşahadesi nasıl olmuştur? Cennetten Allah Teâlâ'yı nasıl göreceğiz?

Tarih: 04.10.2006 - 16:39 | Güncelleme:

Soru Detayı
Mekândan münezzeh olan Allah ile mekânla mukayyed (beşeri olması hasebiyle) olan Peygamberimiz (asm)'in mi'racdaki görüşmesi nasıl oldu? Bir de cemalulah cennette nasıl olacak, yani biz mekândayız, o değil; bir izah eder misiniz?..
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cennetlik müminler, Allah'ı cennette değil, cennetten göreceklerdir. Bunun gibi Peygamber Efendimiz (asm) de Allah'ı mi'raçta görmüştür. Nasılki müminler ahirette cennetten görecekler, öyle de Peygamberimiz mi'raçta "kâbe kavseyn" denen makamdan Allah'ı müşahade etmiştir.

"Rü’yet" hadisesi kâbe kavseyn makamında gerçekleşmiştir. Bu makam için Üstad Bediüzzaman Hazretleri, “imkân ile vücub ortası” ifadesini kullanır. Demek ki cennette rü’yet hadisesi de böyle, yahut buna benzer bir makamda gerçekleşecek. "Rü’yetten döndüklerinde rü’yet ehlini zevcelerinin tanıyamayacaklarını" beyan eden hâdis-i şerif de bize böyle bir makamdan haber verir.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Allah, Resulüne (asm) Cenâb-ı hakk’ın “tecelli-i zatıyla ve esma-ı hüsnanın azami mertebesinde tezahür ve tecelli” ettiğini ifade ediyor. Bu ifadede geçen “tezahür” kelimesi çok önemlidir. Demek ki, rü’yet, bir yönde bulunan bir varlığa bakma şeklinde değil, Cenâb-ı Hakk'ın kendini göstermesi tarzında tahakkuk edecek.

Yine Üstad, mi’racı, “bütün kâinatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın Halık’ı ünvanıyle Cenâb-ı Hakk’ın sohbetine ve münâcatına müşerrefiyet” şeklinde tarif ediyor. Bir önceki cümlede hem tecelli-i zattan hem de esma-i hüsnanın azami tecellisinden söz edilmekle birlikte, bu cümlede, rü’yetin “bütün kâinatın Rabbi ismiyle” gerçekleştiğinin beyan edilmesi ayrı bir önem taşır.

Gaybı bilen ancak Allah’tır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Miracta Peygamberimiz Allah'ı görmesi nasıl olmuştur?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun