Mezheplere göre cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) zamanından günümüze kadar namaz üstün faziletinden dolayı cemâatle edâ edilmiş, bu maksat için inşa edilen camiler de, ifâ ettikleri daha bir çok fonksiyonlarıyla birlikte sosyal birer kurum haline gelmişlerdir.

Cemâatle namaz, Hanefi mezhebine göre sünnet-i müekke'de; Şâfiî mezhebine göre, farz-ı kifâye -sünnet-i müekke'de-; Mâliki mezhebine göre, sünnet-i müekke'de-farz-ı kifâye; Hanbeli mezhebi ve Dâvud ez-Zahirî'ye göre ise; farz-ı ayın'dır. (Tecrid-i Sarih Tercümesi, II, 604).

Hanbeli mezhebine mensup olan kişi bir zaruret yoksa cemaatle kılması gerekir. Fakat cemaat namazın sıhhatinin bir şartı değildir. Yani cemaatle kılmayıp tek başına da kılsa yine namazı olur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Cemaatle namaz kılmak niçin daha sevaptır? Cemaatle namaz kılmanın önemi hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun