Melekler geçmişe ya da geleceğe yolculuk yapabilirler mi?

Tarih: 07.07.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Meleklerin Allah'ın bildirmesi dışında geçmiş veya gelecekten malumat sahibi olmadıklarına dair deliller vardır. Kur'an'da, meleklerin, geçmişe ait olan eşyanın isimlerini, Hz. Adem (as)'e kadar bilemedikleri ve mazeret olarak da cehaletlerini gösterdikleri ifade edilmiştir:

"Biz seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiç bir bilgimiz yoktur." dediler. Şüphesiz ki sen her şeyi hakkıyla bilensin, hüküm ve hikmet sahibisin."(Bakara, 2/32).

Cibril Hadisinde ise, Hz. Cebrail (as) Hz. Peygamber (asm)'e sorduğu suallerden biri de "Kıyamet ne zaman kopacak?" şeklindedir. Hz. Peygamber (asm) buna cevap olarak "Kendisine sual tevcih edilen, sual sorandan daha fazla bir şey bilmez."(İbn Hacer, I/121) diye buyurur. Bu ifadeden Hz. Peygamber (asm) gibi, Hz. Cebrail (as)'in de gelecekte vuku bulacak olan kıyametin vaktini bilmediğini göstermektedir.

İmam Şabi'nin belirttiğine göre, bu soru-cevap, Hz. İsa (as) ile Hz. Cebrail (as) arasında da geçmiştir. Ancak orada Hz. İsa (as) sormuş, Hz, Cebrail (as) ise: "Kendisine sual tevcih edilen, sual sorandan daha fazla bir şey bilmez." diyerek cevap vermiştir. (bk. a.g.e).

Dört büyük melekten biri olan Hz. Cebrail (as) ve diğer melekler, şayet geçmişe ve geleceğe nüfuz etmiş olsalardı, geçmiş ve gelecek hakkında malumatları olurdu.

Bununla beraber, Allah peygamberlerine ve onların hakiki varisleri olan veli kullarına, geçmiş ve geleceğe ait bir çok bilgiler öğrettiği gibi, murat ettiği meleklere de öğretir. Demek ki gelecek ya da geçmişle ilgili bilgileri Allah bildirirse bilirler, bildirmezse hiç kimse bilemez.

Geçmiş veya geleceğe yolculuk ise, bulunduğu zamandan geçmiş ve gelecekle ilgili olayları, zamanı veya mekanı görmek ve bilmektir. Bu açıdan Allah dilerse istediği bir kuluna ya da kullarına geçmiş ve geleceğin olaylarını, zamanını ve mekanını gösterir. Bu maddi değil, ruhani bir yolculuktur denilebilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

"Bast-ı zaman ve tayy-ı mekân" ne demektir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun