İmanın ve İslam'ın şartları bildiğimizden farklı mıdır?

Tarih: 27.03.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İmanın ve İslam'ın şartlarının, bildiğimizden farklı olduğu iddia ediliyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Meşhur Cibril hadisinde iman ve İslam esasları açıkça ifade edilmiştir.

Hz. Ömer (ra) anlatıyor: Biz Allah’ın Resulü (asm) ile birlikte oturuyorduk. Derken, üzerinde bembeyaz elbiseleri bulunan, simsiyah saçları olan bir kimse çıkageldi. Fakat üzerinde yoculuk izleri hiç yoktu, bununla beraber bizden hiç kimse onu tanımıyordu.  Nihayet gelip Hz. Peygamber (a.s.m)’in yanına oturdu, dizini dizine dayandırdı, ellerini de kendi dizlerine koydu ve

“Ya Muhammed! Bana İslam’dan haber verir misin?” dedi: Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s.m):

“İslam; Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna iman etmen, dosdoğru namaz kılman, zekât vermen, oruç tutman, gücün yettiğinde hacca gitmendir.” diye cevap verdi. Soru soran:

“Doğru söyledin.” dedi. Durumu bizi şaşırttı, hem soru soruyor hem de verilen cevabın doğruluğunu tasdik ediyor. Sonra:
“Bana imandan bahseder misiniz?” dedi. Hz. Peygamber (a.s.m):

“İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, elçilerine, kıyamet gününe, kadere: hayrına ve şerrine iman etmendir.” diye buyurdu. Soru soran:

“Doğru söyledin.” dedi. Bu kez:
“Bana ihsandan söz eder misiniz?” dedi. Hz. Peygamber (a.s.m):

“İhsan; Allah’ı görür gibi ona kulluk etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür.” diye cevap verdi. Sonra;

“Bana kıyametten haber veriri misiniz?” dediğinde, Hz. Peygamber (a.s.m):

“Bunun, kendisine soru sorulan, soruyu sorandan daha iyi bilmez.” dedi…

Soru soran kişi kalkıp gittikten sonra, Hz. Peygamber (a.s.m) onun Hz. Cebrail (as) olduğunu, Müslümanlara dinlerini öğretmek için böyle yaptığını söyledi.(bk. Müslim,  İman, 1).

Bu hadis Ehl-i sünnet ve cemaat için rehber olmuş, temel olarak imanın altı, İslam’ın ise beş şartı olduğu kabul görmüştür.

İlave bilgi için tıklayınız:

CİBRİL HADÎSİ...

İman esaslarının "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun