İslam’ın hak din olduğunu anlayabilmemiz için ne yapmalıyız?

Tarih: 06.02.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah (c.c.) ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) neleri gerçekleştirdiğimizde İslam’ın hak din olduğunu anlayacağımızı buyurmuştur?
- ​Ayet ve hadisler ile cevaplayabilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Âdem (as)’dan kıyamete kadar Allah katında yegane dinin İslam olduğunu bildiren ayetlerden biri şudur:

“Muhakkak ki Allah indinde yegâne makbul din İslam'dır!..” (Âl-i İmran, 3/19)

İslam dininde iman esasları ve hakikatleri hiçbir peygamber zamanında  değişmemiştir. Ancak şeriatlar zamanlara ve toplumlara göre farklı farklı gelmiştir.

Ayrıca insanlar da Allah kelamını hep değiştirmiş ve burada da tahriflere sebep olmuşlardır.

Ahir zamana girilen Hazret-i Muhammed (asm) ile beraber İslam şeriatına kıyamete kadar bütün insanlık için geçerli olacak nihai şekli verilmiş ve bildiğimiz halini almıştır. Bunu da Kur'an’ın genelinden ve özellikle şu ayetten anlayabiliriz;

“...Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'a razı oldum, İslamiyet'i seçtim….” (Mâide, 5/3)

İslam’ın hak din olduğu ile ilgili kaynaklarda çok fazla hadis bulunmaktadır. Ama gerek imanı, gerek İslam’ı tarif etmesi bakımından en fazla bilineni Hazret-i Ömer’den nakledilen Cibril hadisidir.

Abdullah b. Ömer'in, babası Hazret-i Ömer'den naklettiği bu hadis mealen şöyledir:

"Bir gün Resûlullah (asm)'ın yanında bulunduğumuz sırada aniden yanımıza elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıkageldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor, bizden de kendisini kimse tanımıyordu. Doğru Peygamber (asm)’ın yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de uylukları üzerine koydu. Ve:

"Ya Muhammed! Bana İslam'ın ne olduğunu söyle?" dedi. 

Rasûlullah (asm): "İslam; Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Beyt'i hac etmendir." buyurdu. 

O zat: "Doğru söyledin." dedi. 

Babam dedi ki: "Biz buna hayret ettik. Zira hem soruyor, hem de tasdik ediyordu."

O zat: "Bana imandan haber ver?" dedi. 

Resulullah (asm): Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman, bir de kadere inanmandır!" buyurdu. 

O zat yine: "Doğru söyledin." dedi. Bu sefer: "Bana ihsandan haber ver?" dedi. 

Resulullah (asm): "Allah'a O'nu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür." buyurdu. 

O zat: "Bana kıyametten haber ver?" dedi. 

Resulullah (asm) "Bu meselede kendisine sorulan, sorandan daha çok bilgi sahibi değildir." buyurdular. 

"O halde bana alâmetlerinden haber ver." dedi. 

Peygamber (asm): "Cariyenin kendi sahibesini doğurması ve yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir!" buyurdu. 

Babam dedi ki: “Bundan sonra o zat gitti. Ben bir süre bekledim. Sonunda Allah Rasûlü bana: ‘Ya Ömer! O soru soran zatın kim olduğunu biliyor musun?’ dedi.”

"Allah ve Resulü bilir!" dedim.

"O Cibril'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti." buyurdular. (Buhârî, İman 1; Müslim, İman 1)

Bunlar ve daha nice ayet ve hadisler elbette İslam’ın hak din olduğunu bildirmektedirler.

Ancak şunu da ilave etmek isteriz ki bu ayet ve hadisleri okuyacağımız kişinin Kur'an’a ve Peygambere (asm) şeksiz şüphesiz iman etmiş olması gerekir. Yoksa bu ayet ve hadislerle ikna olmayabilir.

İmanı olmayan veya imanında yanlışlıklar ve eksiklikler olan insana, evvela akli delillerle yaklaşmak daha uygun olabilir. Ona Allah’ın olmazsa olmazlığını, Kur'an’ın Allah katından başka bir yerden gelmiş olmasının imkansızlığını ispatlamamız gerekir. feyyaz.tv isimli sitemizden bu konularla alakalı çok güzel kısa kısa videolar mevcuttur, tavsiye ederiz. Aklı ve kalbi sönmemiş, ihlas ve samimiyetle yaratılış amacının, yani “Ben kimim? Nereden geldim? Niye geldim? Nereye gideceğim?” sorularının cevaplarını arayan herkes buradaki hakikati muhakkak tasdik edecektir.

Bu tasdik sonrası böyle bir kişiye ayet ve hadislerden deliller getirmek daha sağlıklı ve doğru bir yaklaşım olacaktır kanaatindeyiz.

İlave bilgi için tıklayınız: 

İSLÂM.
İMAN.
İslam'ın hak din oluşunun örnekleri var mı?
İslam'ın hak dini olmaması ihtimalini göz önünde bulundurmak ...
Herkes kendi dininin hak din olduğunu iddia ediyor. Bu durumda ...
İslamiyet hak din ise, neden dünyada bu kadar çok inkar eden veya ...
İslam, hak dini olmasaydı, yine de bugünkü gibi var olabilir miydi ...
İslam sonradan gelmiş bir dindir, onun doğru din olduğu nasıl ...
Hristiyan ve Yahudilere İslam dininin hak din olduğunu nasıl ...
İslam'ın hak bir din olduğuna dair, Kur'an dışında gösterir misiniz ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun