Numan b. Malik b. Salebe el Ensari ve Ukbe b. Amr el Hazreci adlı sahabeler hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 10.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Numan b. Malik b. Sa’lebe el Ensari: Bedir ve Uhud savaşlarına katılmıştır. Vakidî’ye göre Uhud’da şehit düşmüştür. Süddî’nin bildirdiğine göre, Numan b. Malik, Uhud günü “Yâ Resulallah! Vallahi ben (Allah’ın izniyle) cennete gideceğim.” dedi. Peygamberimiz (a.s.m): “Ne ile?” buyurdu. “Allah’tan başka ilah olmadığına, senin de Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmekle, bir de savaş mahallini terk edip kaçmamakla.” diye cevap verdi. Efendimizden “Doğru söyledin.” cevabını aldı ve Uhud’da şehit oldu.(bk. İbn Hacer, el-İsabe, 6/246; İbn Esir, Üsdü’l-ğabe, 3/70-şamile).

İbn Kelbî’nin bildirdiğine göre, Kavkal lakabıyla  meşhur olan Numan b. Malik, Uhud’da “Allah’ım! Ne olur Güneş batmadan şu topal ayağımla yemyeşil cennetlere basmak istiyorum.” diye dua etmiş ve ardından da şehit düşmüştü. Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s.m): “Numan Allah’a karşı samimi bir ümit besledi ve Allah’ı ümidinin yanında buldu. Nitekim, onu yeşil cennetlere basarken gördüm ve topallığından da bir eser yoktu.” diye buyurdu (İbnu’l-Esir, Usdu’l-ğabe, 3/69). Bu konuda bazı ihtilaflar da vardır.

- Ukbe b. Amr el Hazreci: Ebu Mesud künyesiyle meşhurdur. Akabe biatine katıldığına dair alimlerin ittifakı vardır. Ancak, Bedir gazvesine katılıp katılmadığı hususunda aynı ittifakı göremiyoruz. Vakıdî gibi tarihçiler onun Bedir savaşına katılmadığını söylerken, Buharî -bir kısım rivayetlerini delil göstererek- onun kesin olarak Bedir savaşına katıldığı kanaatindedir. Ebu Mesud el-Bedrî olarak da anılan Ukbe b. Amr h.Kırkıncı yılı civarında Küfe’de vefat etmiştir.(bk. İbn Hacer, el-İsabe, 4/252).

- Hz. Ali, Sıffîn seferine çıktığında, Ebu Mesud’u Küfe’ye vekil bıraktı. Yüz kadar hadis rivayet eden Ebu Mesud, aynı zaman’da Küfe’nin fakihlerindendir.(bk. Zehebî, Tarihu’l-İslam, 1/491-şamile).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun