Medine’ye varınca, zevcelerinizle cinsel ilişkiye girmeye bakın, anlamında bir hadis var mı?

Tarih: 07.07.2019 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Böyle bir hadis veya rivayet var mı?
- Bir gün Muhammed Peygamber bir gazadan dönerken, etrafındaki sahabelere şu konuşmayı yapmış:
"…Medine’ye varınca, zevcelerinizle cinsel ilişkiye girmeye bakın." (Müslim)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soruda geçtiği şekliyle, Peygamber Efendimiz (asm)'in etrafındaki sahabilerine böyle bir konuşma yapması diye bir durum söz konusu değildir.

Peygamber Efendimiz (asm), genç bir sahabi olan Hz. Cabir’in evlendiğinden yeni haberdar olmuştur. Bunun üzerine de Hz. Cabir'in evliliğini tebrik etmiş, hayırlı olması için dua etmiş, ayrıca aklını kullanarak evlat sahibi olmada acele etmesi için tavsiyede bulunmuştur.

Nitekim günümüzde de nikahtan sonra gerek nikah kıyanların, gerekse nikaha katılan davetlilerin yeni evlileri tebrik ettikten sonra, Allah hayırlı evlatlar nasip etsin, diye dua edip hayırlı temennilerde bulunmaları da gösteriyor ki, yeni evlilere çocuk sahibi olmaları konusunda teşvik ve tavsiyelerde bulunmak son derece normaldir, garipsenecek bir durum da yoktur.

Her vesileyle, ümmetini evlenmeye ve çok çocuk sahibi olmaya davet eden bir Rahmet Peygamberi (asm)'nin yaptığı da bundan ibarettir.

Konuyla ilgili rivayetler şöyledir:

Hz. Cabir (r.a.), babasının şehadetinden sonra, kız kardeşleri sahipsiz ve mürebbisiz kalmasınlar diye akrabalarından dul bir kadınla evlenmiştir.(1)

Hz. Cabir kendisi olayı şöyle anlatır:

“Babam öldüğünde geride dokuz kız bıraktı. Ben akabinde bir dul kadınla evlendim. Rasûlullah (asm);
'Ey Cabir evlendin mi?' diye sorunca ben
'Evet.' dedim.
'Bakire mi dul mu?'
deyince,
'Dul biriyle evlendim.' dedim.
'Niye beraber güzel vakit geçireceğiniz ve beraber gülüşeceğiniz bâkire biriyle evlenmedin?' deyince de:
'(Babam) Abdullah vefat ettiğinde geride dokuz kız bıraktı. Onların yaşında birisini aralarına getirmeyi uygun görmedim. Aksine onlara bakacak / saçlarını tarayacak ve onlara öğüt verecek birisiyle evlendim.' dedim. Bunun üzerine Rasûlullah:
'Allah sana mübarek kılsın.' veya 'Hayırlı olsun'(2) 'İsabet ettin.' buyurdular.”(3)

Müslim hadisinin metninde geçen “Keys” kelimesi, hem cima hem de akıl anlamına gelir. Buradaki manası, "(Hanımının yanına) geldiğinde aklını kullan, aklını!” demektir. Yani, hayızlı ise ona yaklaşma, değilse aklını kullan, cima yapıp hemen çocuk sahibi olmaya bak manasında bir teşvik ve bir tavsiyedir.(4)

Dipnotlar:

1) Ahmed, Müsned, XXII, 82, no: 14176; XXII, 208, no: 14306.
2) Ahmed, Müsned, XXII, 141 vd., no: 14237; XXII, 273, no: 14376; XXII, 208, no: 14306; XXIII, 172, no: 14896; 218, no: 14961, XXII, 208, no: 14306; XXIII, 172, no: 14896; 218, 1496; Buhârî, Nefekât, 12; Müslim, Redâ’, 55, 56.
3) Ahmed, Müsned, XXII, 208, no: 14306.
4) bk. Nevevi, Şehu Müslim, ilgili hadisin şerhi.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun