Kuran'ın sure bütünlüğüne bir örnek verir misiniz?

Tarih: 03.06.2020 - 14:28 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bir Sure Bütünlüğü Örneği: Kıyame Suresi

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا “Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa bazı kalpler üzerinde kilitler mi var?” (Muhammed, 47/24)

Kur'anın her bir sûresi kendi içinde bir bütünlüğe sahiptir. Örnek olarak Kıyame Sûresinde geçen şu âyetlere bakabiliriz:

“Onu söylemek için acele edip dilini kımıldatma.
Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir.
O halde, onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et.
Sonra onu açıklamak da bize aittir.”
(Kıyame, 75/16-19)

Bu âyetlerin açıklamasında genelde şu rivayete yer verilir: Hz. Peygamber, vahiy geldiği esnada âyetleri eksiksiz bir şekilde ezberlemek maksadıyla dilini oynatarak tekrar etmekteydi. Allah, bu âyetleri indirerek Onu rahatlattı. (Buhârî, Tefsir, 75/1-2; Bed’ul-vahy; 4; Tevhid, 43; Müslim, Salât, 148; Tirmizi, Tefsir, 75/1; Nesâî, İftitah, 37; İbn Hanbel, Müsned, Çağrı Yay. İst. 1981, 1/343)

Sûrenin bütünlüğü açısından baktığımızda, bu rivayetin burada kullanılması ve ayetlerin buna göre anlaşılması hiç de uygun görülmemektedir. Zira sûrenin tamamı kıyâmetle alâkalıdır ve bir buçuk sayfa tutan bu sûrede kıyâmet çok muhteşem bir şekilde tasvir edilmektedir. Üstteki âyetler de yine kıyâmetten bir tablo bize sunarak bu tasviri çok daha etkili hale getirmektedir. Şöyle ki:

Sûrenin 13. âyetinde şöyle denilir: “O gün insana, yapıp yapmadığı ne varsa bildirilir.”

"Öyle görülüyor ki, üstteki âyetlerde geçen zamir, kıyâmette hesaba çekilen kimse ile alâkalıdır. Yani, diğer âlemde insana amel defteri verilir, korkusu sebebiyle süratle okurken dili sürçer. Ona 'Onu söylemek için acele edip dilini kımıldatma.' denilir. Çünkü vaadimiz gereği bütün amellerini cem etmek ve onları sana okumak bize aittir. Biz sana okuduğumuzda ikrarla veya teemmülle sen de okunuşunu takip et. Sonra, bu yaptıklarına terettüp eden cezayı anlatmak da bize aittir.” (Beydâvî, III, 622)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun