Kuran’da namazın nasıl kılınacağı geçer mi?

Tarih: 03.09.2020 - 14:57 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı kimseler, Kuran’da namazın nasıl kılınacağının yazıldığını söylüyorlar.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an’da, kıraat, rüku, secde gibi rükünlerden bahsediliyorsa da namazın hangi vakitte kaç rekat olduğu, nasıl kılınacağına dair herhangi bir açıklama yoktur. Hz. Peygamberin (asm) asıl iki görevi vardır:

Tebliğ (Maide, 5/67) ve tebyin / beyan (Nahl, 16/44) etmek.

Bu iki görevden tebliğ, vahyin metnini insanlara ulaştırmak manasınadır. Tebyin ise vahyin metnini açıklamaktır.

İşte Kur'an’da namaz, zekat, hac ve oruç gibi ibadetlerin detaylarının bulunmaması, onun tebyin / beyan / açıklama görevine havale edildiği anlamına gelir. 

Hz. Peygamberin (asm) beyan görevi tamamen Kur'an’ın ayetlerini tefsir etmesini gerektirir. Sözlü, fiili ve takriri sünnet bu tefsirin kapsamındadır. Bunun önemli bir hikmeti, Hz. Peygamberi (asm) yalnız vahyin tebliğcisi olarak Kur'an’ın metnini aktarıp uzaktan seyreden bir postacı durumuna düşmemesi, bilakis, sürekli Kur'an’la beraber olması, onu söz, fiil ve takrir gibi hayatıyla yaşaması ve yaşatmasının sağlanmasıdır.

Hz. Peygamber Efendimiz (asm), Kur'an’ın mücmelini açıklar, umumunu tahsis eder, mutlakını takyid eder.

“Peygamber size ne getirdiyse, onu alın; size neyi yasak ettiyse, ondan kaçının.” (Haşir, 59/7)

mealindeki ayette onun sünnetinin önemine dikkat çekilmiştir.

“Kim Resulullaha itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur...” (Nisa, 4/80)

mealindeki ayette Hz. Peygamberin (asm) yüksek makamına vurgu yapılmıştır. 

“Kur'an’da namazın nasıl kılınacağının bildirildiğini” savunanların maksatları, Hz. Peygamberi (asm) devre dışı bırakmak, sünneti / hadisleri rafa kaldırmaktır. 

Hulasa: “Namazın nasıl kılınacağına dair” detayların Kur'an’da var olduğu iddiası doğru değildir. Bu konuda bir tek ayet bile gösterilemez.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun