Peygambere uymak ve onun yolundan gitmek Allah'ın emri mi?

Peygambere uymak ve onun yolundan gitmek Allah'ın emri mi?
Tarih: 29.01.2019 - 09:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

Peygamber Efendimize uymamız gerektiğiyle ilgili bir çok hadis rivayetler var.
Peki, Kuran'da böyle bir emir var mı?
Peygamber Efendimize uyulması gerektiğiyle ilgili ayetler var mı?
Peygambere uymak ve onun yolundan gitmek Allah'ın emri mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Resulullah’ın sünnetine tabi olmam! Hadisler beni bağlamaz! Ben sadece Kuran’a bakarım!” diyen ve belki hayatında Kuran’ın emirlerini dahi tatbik etmeyen ve nehiylerinden de kaçınmayan gaflet içindeki Müslümanlara Kuran-ı Kerim mealen:

“Peygambersiz ve sünnetsiz bir din olamayacağı için peygamberlerin Allah tarafından insanlara, kendilerine itaat edilsinler diye gönderildiklerini” (1) buyurur.

Ve gene Cenab-ı Zül Celal Hazretleri kitabında mealen;

- “Kuran'ın, Kendisi tarafından Resulüne tafsilatıyla açıklanmış (2) ve öğretilmiş (3) bir kitap olduğunu, Resulullah’ın ömrüne yemin edilerek (4), Onun ehemmiyeti vurgulanarak, Onun alemlere (5) ve müminlere rahmet (6) ve nurlandıran bir kandil olduğunu (7), kıyamete kadar tüm insanlığa (8) yüce ahlak üzere (9) gönderilmiş son nebi (10) olduğunu, Onu nefislerimizden dahi evla tutmamız gerektiğini (11), Onu sevmenin farz olduğunu (12), Onun Esmaü’l Hüsna’nın Rauf ve Rahim isimlerine mazhar olduğunu (13), Ona herkese hitap ettiğimiz gibi hitap etmeyip (14), salavat getirerek (15), edebi aşıp önüne geçmeden, sesimizi yükseltmeden, sözünün üstüne söz söylemememiz gerektiğini (16), Allah’tan sonra, cihattan evvel en çok Resulullah’ı sevmemiz gerektiğini (17), Onu seversek Allah’ın da bizi seveceğini (18), Onda bizim için çok güzel misaller olduğunu (19), O bir hüküm verdiğinde artık seçme şansımızın olmadığını (20), Kuran ve sünnetle muhakeme olmamız ve muhakeme etmemiz gerektiğini (21), Onun da, yani bize bıraktığı sünnetinin de hakem olduğunu (22), İslam Şeriatı ile amel etmemiz ve bu konuda Resulullah ile tartışmamamız dahi gerektiğini (23), Onun kendi nefsinden ve hevasından konuşmadığını (24), Ona muhalefet edilemeyeceğini (25), Onun haram kıldığının haram kılınması gerektiğini (26), Onun Allah’ın gösterdiği şekilde hüküm verdiğini (27), Ona kitap, yani Kuran ve Hikmet, yani Kuran’ın tefsirinin öğretilmiş olduğunu (28), Resulullah’ın üzerinde Allah’ın lütfunun çok büyük olduğunu (29), Resulullah ve ulü’l emre, yani devletin Müslüman idarecilerine ve din alimlerine tabi olmamız gerektiğini (30), Ona itaatin Allah'a itaat ile eşdeğer olduğunu (31), Onun yaptığını yapıp, yasakladığından kaçınmamız gerektiğini (32);

- Ona, yani sünnetine itaat etmezsek kâfir olacağımızı (33) ve iman etmiş olmayacağımızı (34), merhamet olunmayacağımızı (35), azaba uğrayacağımızı (36), ebedi cehennemde kalacağımızı (37), başımıza belalar geleceğini (38), sapıklık ve dalalete düşeceğimizi (39);

- Resulullah’a itaat edersek te, ebedi Cennet’e gideceğimizi (40), hayırlı ve güzel bir iş işlemiş olacağımızı (41), kendilerine nimet verilen peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacağımızı (42), Allah'a itaat etmiş olacağımızı (43), kazanacağımızı (44), amellerimizin eksilmeyeceğini (45) ve böylece hidayete ereceğimizi (46)” beyan etmektedir.

İşte Kuran’daki Allah’ın bu tartışmasız emirlerinden sebep, İslam’ın, Allah’ın emrettiği şekilde anlaşılıp, yaşanıp yaşatılmasına kıyamete kadar ışık tutacak ve Kuran'ın en mükemmel tefsiri olan Resulullah’ın söz ve davranışlarının, yani sünnetinin korunması için, Peygamberimizin (asm) ashabı Onun her söz ve davranışını kayıt altına almışlardır.

Arkalarından gelen nesiller de, büyük imkânsızlıklar içinde kayda geçirilmiş bu söz ve davranışları görülmemiş bir özveri ve titizlikle, Allah rızası dışında hiç bir karşılık beklemeksizin, tek tek tasnif ederek günümüze kadar sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamışlardır.

Bunlar bize ulaşmasaydı, Kuran’da emredilen;

Namazın nasıl kılınacağını, zekâtın nasıl hesaplanacağını, orucun nasıl tutulacağını, haccın nasıl tamamlanacağını ve daha birçok teferruatı bilemez ve büyük ihtilaflara düşerdik.

Fetih suresinin 29. ayetinde bizzat Cenab-ı Hakk’ın yücelttiği ve Allah’ın ve Resulullah’ın yolunda olan ve Kuran ve sünnetin bize intikalinde az veya çok emeği geçen, bütün müminlerden Allah razı olsun, Hazret-i Muhammed Efendimizin de (asm) şefaatlerine nail eylesin.

“Resulullah’ı Allah’tan sonra, diğer her yaratılmıştan evvel seviyoruz!” Çünkü bu Rabbimizin tartışmasız bir emridir! (47)

Ve biliyoruz ve iman ediyoruz ki;

“Hazret-i Muhammed (asm) Allah’ın kulu ve Resulüdür; mahlukatın en yücesidir ama uluhiyet ve rububiyet sadece ve sadece Allah’a aittir; Kuran'ın baştan sona anlatmaya çalıştığı gibi, zerre miktar dahi olsa hiç bir konuda Rabbimizin ortağı, şeriki, yardımcısı yoktur ve olması dahi düşünülemez!”

Başta Hazret-i Muhammed Efendimize (asm), şerefli ailesine ve ashabına ve gelmiş geçmiş bütün enbiya ve mürseline sonsuz salat ve selam olsun!

Kaynaklar:

 1. Nisa Suresi: 4/64
 2. Kıyame Suresi: 75/19
 3. Rahman Suresi: 55/2
 4. Hicr Suresi: 15/72
 5. Enbiya Suresi: 21/107
 6. Tevbe Suresi: 9/61
 7. Ahzab Suresi: 33/46
 8. Nisa Suresi: 4/79, Araf Suresi: 7/158;169, Furkan Suresi: 25/1, Ahzab Suresi: 33/40, Sebe Suresi: 34/28,  Sad Suresi: 38/87
 9. Kalem Suresi: 68/4
 10. Ahzab Suresi: 33/40
 11. Ahzab Suresi: 33/6
 12. Tevbe Suresi: 9/24
 13. Tevbe Suresi: 9/128
 14. Nur Suresi: 24/63
 15. Ahzab Suresi: 33/56
 16. Hucurat Suresi: 49/1-2
 17. Tevbe Suresi: 9/24
 18. Al-i İmran Suresi: 3/31
 19. Ahzab Suresi: 33/21
 20. Ahzab Suresi: 33/36
 21. Nisa Suresi: 4/61
 22. Nisa Suresi: 4/64-65
 23. Hac Suresi: 22/67
 24. Necm Suresi: 53/3-4
 25. Nur Suresi: 24/63
 26. Tevbe Suresi: 9/29
 27. Nisa Suresi: 4/105
 28. Nisa Suresi: 4/113
 29. Nisa Suresi: 4/113
 30. Nisa Suresi: 4/59;83
 31. Nisa Suresi:  4/80
 32. Haşir Suresi: 59/7
 33. Al-i İmran Suresi:  3/32
 34. Nisa Suresi: 4/65
 35. Al-i İmran Suresi: 3/132
 36. Enfal Suresi: 8/13
 37. Tevbe Suresi: 9/63
 38. Nur Suresi: 24/63
 39. Ahzab Suresi: 33/36
 40. Nisa Suresi: 4/13
 41. Nisa Suresi: 4/59
 42. Nisa Suresi: 4/69
 43. Nisa Suresi: 4/80
 44. Nur Suresi: 24/52
 45. Hucurat Suresi: 49/14
 46. Nur Suresi: 24/54
 47. Tevbe Suresi: 9/24

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun