Kur'an'da cehennemin anlatılması, Kur'anı ilk defa okuyanlar için kötü mü oluyor?

Tarih: 16.10.2014 - 07:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı ateistler Kuran'da cehennemden azaptan bahsettiği için dini kötülüyorlar. Yani Allah insanları yakacak falan diyorlar, inanmıyorlar, uydurma falan diyorlar. Bunlara yorumunuz nedir?
- Kuran'da cehennemin belirtilmesi bahsedilmesi vs. Kuran'i ilk defa okuyanlar için kötü mü oluyor? Yani cehennemi öğrenip korkabilirler mi? Bu konuda görüşünüz nedir?
- Mesela bazı Müslüman olmayanlar bile Kuran muhteşem bir kitap filan diyor saygı duyuyor. Ama ateistler sırf bu azap cehennem belirtisinden dolayı tehdit vb. olarak yorumlayıp Kuran'ı kötülüyorlar. Bunlara cevabiniz nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ateistlerin Kur’an’ı tenkit etmeleri, onların dinsizliklerinin bir gereğidir. Ateistler, Kur’an’a da Allah’a da ahirete de düşmandır. Bu zavallı güruhun hatırı için cehennemden söz eden onlarca ayeti -haşa - dosya altı edecek değiliz.

Kaldı ki, cehennem, iyi olanların asla korkmadığı bir yerdir. Bugünkü dünyada da cezai müeyyidelerden en fazla korkan, ondan tiksinen kesim hırsızlar, caniler katillerdir. Devletin yasaklarına uyan bir vatandaşın hapisle cezayla ilgilenmesi diye bir şey söz konusu bile olmaz.

Halbuki, bizim bizzat müşahede ettiğimiz / medyada okuduğumuz, televizyonlarda seyrettiğimiz bir gerçek vardır k, Kur’an’ın cezalarla ilgili bazı hükümlerini ağır bulanlar, iş başa geldiği zaman aynı cezayı düşmanlarına verilmesini arzu ediyorlar. Örneğin “Benim çocuğumu öldüren idam edilsin.” diyorlar. Hatta hırsızın kolunun kesilmesini çok gören bazı kimseler, kedilerine ait bir şeyler çalınınca, “Bunları asacaksın, sallandıracaksın!..” diyerek, daha ağır cezalar istiyorlar.

Bu açıdan bakıldığı zaman, bugün dünyada belki de her gün binlerce zulüm eylemi, “Zalimler için yaşasın cehennem.” diyen Bediüzzaman Hazretlerini tasdik ediyor.

- Ayrıca, Allah’a inanmayan bir kimsenin cehenneme inanması zaten mümkün değildir. Halbuki, Kur’an’da yer alan cehennemin varlığından bu kadar etkilenmeleri vicdanlarının derinliklerinde Allah’a ve ahirete dair bir düşüncenin olduğunu göstermektedir. Cehennemden nefret etmeleri ondan korktukları içindir. Korkmaları ise, bu vicdani şuur kıvılcımını haber vermektedir.

- Hülasa, kaynağı Kur’an olan İslam dininin iki temel esası vardır: İman ve salih / güzel amel... Bunların da iki büyük sonucu vardır: Cennet ve cehennem...

Dinin temel esaslarını ortadan kaldırmaya teşebbüs edenler şunu bilsinler ki dünya ve ahiret saadetini tahrip etmek ve ahiretin iki temel yurdu olan cennet ve cehennemi -ellerinden gelse- yıkmaya taammüden teşebbüs etmekten sorumlu olacaklardır. Vesselam...

İlave bilgi için tıklayınız:

Merhamet ve cehennem, ikisi bir çelişki değil midir?
Kâfirlerin cehennemde yanmaları adalet midir?
Bazı kimseler, Allah Rahman ve Rahim ise, neden insanları akıl almaz işkencelerle diri diri yakıp cezalandırıyor, diyorlar. Nasıl cevap vermeliyiz?
Mekke’de doğan bir çocukla, dünyanın her hangi bir yerinde doğan İslam’dan habersiz bir çocuk manevi mesuliyet yönünden bir tutulabilir mi?
Cehennemde olanların belli bir süre sonra azaba alışacakları konusunu açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun