Kur'ân-ı Kerim manzum şekilde midir?

Tarih: 10.07.2014 - 03:16 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Zebur'un manzum şekilde olduğunu okumuştum. Kur'an ve diğer kutsal kitaplar da manzum şekilde midir?
- Manzum şekilde olmaları ne demektir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yazılan şeyler ya manzumdur (şiir türüdür) veya mensurdur (düz yazı türüdür).

Kur’an-ı Kerim manzum şekilde değildir. Manzum demek şiir tütünde yazılmış eser demektir. Zebur’dan başka diğer kutsal kitaplar da manzum değildir.

“Biz Resûl’e (Kur’ân öğrettik), şiir öğretmedik, o zaten ona yaraşmaz. O sırf bir irşâd ve parlak bir Kur’ân’dır.” (Yasin, 36/69)

mealindeki ayette Kur’an’ın bir şiir olmadığı açıkça ifade edilmiştir.

Kur’an şiir / manzum olmamakla beraber ifadelerindeki akıcılık, kelimeleri arasındaki ses uyumu ona şiirden daha güzel bir şiirsel ahengin güzelliğini kazandırmıştır.

Kur'ân'ın ne söz olarak, ne de mânâ olarak şiir olmadığı açıktır. Bir kere Kur'ân'ın sözlerinde şiir sözünün vezin ve kafiyesi yoktur. Mânâ bakımından ise şiir, gerçek olup olmadığı aranmaksızın hoşlandırmak veya tiksindirmek, coşturmak veya küstürmek gibi hisleri gıcıklayan hayalî kuruntulara, zanna dayanan kıyaslara, duygu oyunlarına aittir.

Kur'ân ise Hakk'ın doğru yolunu gösteren hikmetler ve hükümler ile irfan nuru, kesin iman rehberi bir ilâhî yadigârdır. Fakat kâfirlerin birçokları onu bir şiir gibi düşünmek ve düşündürmekte ısrar ettikleri ve bu şekilde Peygamberi bir şair gibi tanıttırmak istedikleri için buyuruyor: "Biz ona şiir öğretmedik. Hem o, ona yaraşmaz da." Çünkü "Şairlere gelince onlara da azgınlar uyar." (Şuara, 26/224) Ne peygamberlik makamına şairlik yaraşır, ne de Kur'ân'a şiir demek.

O Kur'ân, başka değil, ancak bir zikir; sırf Allah tarafından bir öğüt ve irşad ve apaçık bir Kur'ân'dır. İbadetlerde ve ibadethanelerde okunacak Allah kelâmıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun