“Kur’an’ı namazda okuyan bin, yüzüne okuyan yüz, ezberden okuyan on hasene alır.” anlamında bir hadis rivayeti var mıdır?

Tarih: 02.01.2012 - 13:19 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hadis kaynaklarında bu bilgiye rastlayamadık. Muhammed Tahir el-Kurdî tarafından Arapça olarak yazılmış olan “el-Mev’izatu’l-hasene / Güzel Nasihatler” isimli kitapta geçtiğini bulabildik. Bu kitap bir hadis kaynağı değildir. Kuvvetli bir ihtimalle sahih yanında zayıf hadis rivayetlerini de ihtiva etmektedir. Bu sebeble, bu hâliyle söz konusu bilgiye fazla itimat etmek doğru olmayabilir.

Ayrıca İmam Gazzali’nin “Eyyühe’l-veled / Ey Oğul” isimli nasihat kitabında da şu hadis rivayeti vardır:

"Namazın içinde Kur'an okuyana Allah her harfine bin sevap verir. Namazdan sonra Kur'an okuyana ise yüz sevap verir. Kim namaz kıldığı yerden başka yerde Kur'an okursa, Allah ona her harfine on sevap verir.  Kur'an'ı dinleyene, her harfine Allah bin sevap verir.  Kur'an’ı hatmeden kimsenin duasını Allah kabul buyurur."

Bildiğiniz gibi, Kur’ân-ı Kerim’in nüshalarının bakımlı olmasından, kütüphane raflarındaki durumundan tutun da elimize alıp onu okumak, tefekkür etmek, hükümlerinden bizlere öğretilen bütün hususları hayatımıza tatbik etmeye kadar birçok konuda dikkat etmemiz, titizlik göstermemiz gereken hususlar vardır. 

"Kur’an, şefaati kabul olunan bir şefaatçi, şikayeti tutulan bir davacıdır. Kim onu önüne (rehber olarak) korsa, Kur’an onu cennete çeker (götürür). Kim onu arkaya bırakırsa Kur’an onu cehenneme sevkeder." (Feyzü’l Kadir, 4/535)

anlamındaki hadisten alacağımız çok dersler olmalıdır.

Kur’an-ı Kerim kâinat kitabının bir tercümesi, Yüce Allah tarafından insanlık için çizilmiş bir hayat programı, bütün ilim ve hakikatlerin aslı ve kaynağı olmakla beraber, aynı zamanda bir dua, bir zikir ve fikir kitabıdır.

Mü'minler hem onun mânâ ve muhtevasıyla amel ederler, hem de ruhlarını serinletmek, kalblerini nurlandırmak, Rablerine yalvarmak ve o yüce âlemlerde mesafe almak için maddî ve mânevî bir temizlik yaparak huşû ve huzur için okumaya başlarlar. Kur'ân bir ibadet kitabıdır. Lâfzıyla ibadet edilen tek kitaptır.

Kur'ân okumak farzdır ve Allah'ın emridir. Namazın bir rüknü de kıraattir. Yani namaz kılabilecek miktarda Kur'ân ezberleyip okumak farzdır. Kur'ân-ı Kerîm'in dışında hiçbir kitabın lâfzını, kelimelerini ezberlemek farz değildir.

Bunun için Müslümanlar, -esas olan manasını da anlayarak okumak ise de- mamasını hiç anlamasalar da Kur'ân-ı Kerîmi bir ibadet şevkiyle Cenâb-ı Hakk'ın mübarek bir kelâmı olması hasebiyle, severek ve sevinerek okurlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun