Semavi kitaplar bozulmasaydı İslam dini gönderilir miydi? Zebur ve İncil niçin gönderilmiştir? Her canlının Müslüman olarak doğduğunu belirten hadis ve ayetlere örnek verebilir misiniz? Zebur Hz. Davut (as)'a indirildi, peki o kitap hangi dini temsil...

Tarih: 10.03.2012 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Diğer semavi dinler bozulmasaydı, İslam dini gelir miydi?" konusu bir varsayımdır ve varsayımlar hakkında yorum yapmak da yanlış olacaktır. Her şey Allah'ın ilmindedir ve gelecekte nasıl olacaksa Allah onu o şekilde bilmektedir.

Semavi kitaplar kendi zamanlarında gönderilmesi gereken en mükemmel kitaplardır. Nasıl ki, bir ilkokul çocuğuna çarpım tablosunun öğretilmesi, ne eksiktir ne de fazladır. Fakat üniversitedeki öğrenciye çarpım tablosunun öğretilmesi, abestir ve eksiktir. Bunun gibi, Kur'an'dan evvel gelen kitaplar, kendi zamanlarının en iyisidir ve o zamanlarda onların gönderilmesi hikmettir.

İncil, Hz. İsa (as)'a gönderilen, Tevrat'ın aslını doğrulayan, insanlar tarafından bozulan Tevrat'ın hükümlerini doğrusunu açıklamak üzere gönderilmiştir. Hz. İsa (as) döneminde tıp revaçta idi.

Hz. Davut (as) İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hem peygamber, hem sultân yâni hükümdârdı. Soy bakımından Yâkub aleyhisselâmın Yehûda adlı oğluna dayanır. Süleymân aleyhisselâmın babasıdır. Kudüs'te doğdu. Orada yaşadı ve orada vefât etti. Kendisine İbrâni dilinde Zebûr kitâbı verildi.

Zebur
manzum şekilde olup, eski manzum kitapların en meşhurudur. Zebûr, meşhur dört ilâhi kitapdan biri olup, Tevrât'tan sonra gönderilmiştir. Vâz ve nasihat şeklinde olup, Tevrât'ı kuvvetlendirdi. Onu açıklayıp onunla amel etmeye çağırdığından,Tevrât'ın hükümlerini yürürlükten kaldırmadı.

Dâvûd aleyhisselâm, Hazret-i Mûsâ (as)'ın getirdiği dini kuvvetlendirmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Her insanın, İslâm fıtratı üzerine yaratılması ne demektir?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun